Den multikulturelle samfunnsformens utgifter øker på flere områder. Nå er tallene for tolkeutgifter i domstolene omtalt i Aftenposten.

På to år har utgiftene til tolker økt med 37 prosent i tingrettene og lagmannsrettene i Norge. I fjor brukte domstolene 83 millioner kroner. Politiets utgifter til tolk, for eksempel i avhør, kommer i tillegg.

Lederen for norsk tolkeforening, John Rickard Stokbak Sciaba, synes dette er en riktig utvikling. Det handler om rettssikkerhet.

– Det har lenge vært et underforbruk av tolker både i domstolene, hos politiet, og i andre offentlige etater. Tolker har vært sett på som en utgift knyttet til innvandring, ikke som en rettssikkerhetsgaranti. Det er ingen som setter spørsmålstegn ved hvor mye det offentlige bruker på advokater. Det burde være like selvsagt at man bruker penger på kvalifiserte tolker, sier Sciaba.

Men hva med sikkerheten til etniske-nordmenn? Har kriminaliteten sunket og funnet mykere former de siste 40 årene?

Artikkelen er ikke på nett, men står i Aftenposten 18. juni. Skrevet av Rune Christophersen.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂