Nytt

Forsøkene på å få masseinnvandringen til å virke positiv virker stadig mer desperate. Nettavisens Side3 – som i følge utgavesjef Lars Wærstad hovedsaklig handler om ”å slappe av, drømme seg vekk” – synes imidlertid også å ha spesialisert seg på myteavlivning og generell folkeopplysning. Etter at Taimour Abdulawahab hadde gått i lufta for egen regning i en av Stockholms handlegater 11. desember 2010, rykket Wærsted for eksempel straks ut for avlive typiske myter om Islam under overskriften «Latterlige ting vi tror om Islam». Her tas det blant annet et kraftig oppgjør med påstanden om at islam virker kvinneundertrykkende.

Med mindre det dreier seg om en spøk, har Nettavisens Pål Nisja-Wilhelmsen nådd et foreløpig høydepunkt innen kategorien generell folkeopplysning/gla’sak med artikkelen «10 ting kun innvandrere gjør». Nisja-Wilhelmsen forklarer bleike og iskalde nordmenn at kun innvandrere hilser, reiser seg for eldre, spiser mat med smak og inviterer folk hjem på middag. Listen, som antakelig bare kan bekreftes av selvhatende multukulturalister, ledsages av Kristin Halvorsen (SV) avbildet sammen med slørdekkede innvandrerbarn under Nettavisens retoriske spørsmål: «Bør de virkelig integreres?»

Når Nettavisen først velger å publisere rasisme av edleste merke (i den politisk korrekte definisjon av begrepet), er det kanskje fordi det også kan ligge et økonomisk motiv bak. En artikkel fra Journalisten.no i 2008 forteller at Nettavisens innovasjonssjef, Pål Nisja-Wilhelmsen, tilbyr annonsørene plass sammen med «positivt vinklede saker». Om Nettavisen kan tjene noen slanter ekstra på politisk korrekte gla’saker, får de virkelig slått to fluer i en smekk. Vel gjort, Nettavisen!