Det regjeringsnedsatte integreringsutvalget som har vært ledet av Osmund Kaldheim, konkluderer med at det ikke finnes dokumenterte skadelige effekter av at det bor mange innvandrere i samme område. Dette går på tvers av hva flere har stått fram og fortalt til media denne våren. Det er for mange en belastning å være norsk i Groruddalen i dag, og at dette er en viktig årsak til «white flight» er det neppe noen tvil om. At en stor andel innvandrere ser ut til å marginalisere de innfødtes kultur ser ikke ut til å spille noen rolle, så lenge det er nordmenn det snakkes om. Familien Wright på Stovner uttaler seg kritisk til rapporten i en artikkel i Dagsavisen. Det blir nevnt at Kaldheim-utvalgets arbeid var spikeren i kista for familien Wright.

Sammen med kona mener Robert Wright at Kaldheim-utvalget ikke erkjenner problemene med høy innvandrerkonsentrasjon, og de mener norsk integreringspolitikk har feilet. Familien bor på Stovner i Groruddalen og synes det er vanskelig å være i mindretall som etnisk norske på skolen.

– Utvalget oppfordrer i realiteten oss norskkulturelle som er igjen til å ta med barna og flytte. Dette var spikeren i kista for oss, sier Marit Wright.

Som mange andre synes familien Wright at Groruddalen er et flott sted. Og Groruddalen er flott på mange måter, men det er krevende å være norsk her. Spesielt for norske barnefamilier, og de barnefamiliene som har flyttet til Norge for å leve på norsk vis. Det ser ut som om det er vanskelig å få aksept for at det er problematisk at det Norge vi kjenner skal avvikles. Den politiske ledelse og deres uvalg ser ut til å bagatellisere problemene, og forventer at vi skal applaudere utraderingen av vår egen hovedstad, og i neste omgang, eget land.

Familien Wright engasjerer seg i debatten fordi de trives på Stovner. De vil vekke politikerne slik at ikke problemene blir verre. Sammen har de sett norske, hvite familier flytte ut av dalen. Mange tar konsekvensene av at de er i mindretall som norske på skolene og flytter til andre deler av byen.

De mener dette er en katastrofe ikke bare for de etnisk norske i området, men også for familiene med innvandrerbakgrunn, som får færre å integrere seg med.

– De vil oppleve forsterket gettoisering om man ikke tar problemene på alvor, sier Robert Wright.

Han er opprørt og mener Kaldheim-utvalget fundamentalt mangler virkelighetsforståelse av situasjonen i Groruddalen.

– Det er symptomatisk at de som uttaler seg bor langt fra kjerneområdene der utfordringene er, sier Wright.

Familien Wright nevner 12 eksempler fra hverdagen på Stovner som illustrerer hvor feil integreringspolitikken er. Her tar vi med de fem første, det er i grunnen nok når man har lest at skolene unngår å synge «Ja, vi elsker.»

Innvandrere prioriterer eget språk og sender barna på koranskole.

Norskkulturelle mobbes av flerkulturelle, blant annet om de har salami på matpakka.

Etnisk norske familier pakker og drar fra dalen.

Norsk kultur blir nedprioritert på skolen. Ungene lærer ikke om påske, men om id og muslimske høytider.

Skolene unngår å synge nasjonalsangen «Ja, vi elsker», fordi Gud nevnes.

Disse punktene viser nok en gang at Det Nye Norge mer og mer virker som en stat hvor det først og fremst er muslimer som setter standarden for hvordan hverdagen skal være.

God helg.

http://www.dagsavisen.no/innenriks/article516963.ece

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂