Over 5000 asylsøkere har forsvunnet fra norske mottak de siste to årene, og hverken politiet eller myndighetene vet hvor de befinner seg. En av tre av de som har forsvunnet er asylsøkere som har fått avslag på asylsøknad og oppholder seg ulovlig i Norge.

Da det er frivillig for voksne asylsøkere å bo på mottak, er det er ingen automatikk i at politiet blir varslet dersom noen forsvinner.

For to uker siden ble en afghansk asylsøker med ulovlig opphold i Norge etterlyst. Han skal ha overfalt og voldtatt to unge kvinner i Oslo med bare få dagers mellomrom. Han meldte seg og er nå varetektsfengslet.

Men flere tusen ulovlige asylsøkere befinner seg i Norge, uten at politiet eller norske myndigheter har oversikt.

I 2009 og 2010 forsvant til sammen nesten 2000 asylsøkere fra norske mottak. Siden har de vært sporløst borte og ingen vet om de har forlatt landet eller ikke.

Generalsekretær i Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS), Ann-Margrit Austenå, frykter at psykisk syke kan ha forsvunnet som en følge av manglende registrering og kritiserer den mangelfulle oppfølgingen av asylsøkeres helsetilstand ved landets mottak.

– Systemet for å registrere psykisk helse er for svakt fra asylsøkerne kommer til landet. Det er vesentlig å få en tydeligere oppfatning av asylsøkernes helsetilstand og dagens oppfølging i mottakssituasjonen er mangelfull, sier generalsekretær Austenå.

– Frykter dere at psykisk syke kan ha forsvunnet uten at dette har blitt registrert?

– Vi er ikke trygge på at et der god nok oversikt når psykisk sykeforsvinner, sier generalsekretæren.

VG: Asyl-organisasjon frykter psykisk syke har forsvunnet
Tusenvis av utlendinger skulle reist hjem – nå er de sporløst borte

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂