Nytt

Mens norske mat- og helsemyndigheter ser ganske ubekymret på at utbredelsen av den dødbringende dvergbendelormen, Echinococcus multilocularis, har nådd Sverige, advarer myndighetene i mange sentral-europeiske land folk mot å plukke smitteførende sopp og bær i områder der ormen finnes.

Egg av dvergbendelormegg på viltvoksende sopp og bær er, ved siden av smitte fra avføringen til hunder og katter, den vanligste måten å pådra seg den alvorlige sykdommen ekinokokkose. I skog og mark spres orme-eggene til vekster fra infisert avføring hos rev.

Til nå er det oppdaget to tilfelle av smittet rev i Vestre Gøtaland og ett tilfelle i Sødermanland i Sverige, alle forholdsvis nær grensen til Norge. Funnene i Sverige har ført til utvidede undersøkelser for å finne ut om ormen har spredd seg til andre deler av landet. I Norge har det vært i gang lignende undersøkelser i flere år, og de blir nå utvidet. Men til dags dato er ikke ormen oppdaget her til lands.

Det første ormefunnet i Sverige i vinter gjorde at Mattilsynet i Norge i mars ba hunde- og katteiere her i landet om å sette dyrene på ormekur før og etter grensepassering fra Sverige. Veterinær Geir Erik Berge sa i april til NRK at bare halvparten av de dyre-eierne han hadde snakket med, kjente de nye reglene, som ble innført i mars. Kontroll av dyr som passerer grensen er ikke noe tollerne prioriterer høyt, selv om de følger retningslinjene til Mattilsynet, opplyste tollsjef i Region Øst-Norge, Wenche Fredriksen, til NRK i april. Å sette dyr som har vært utenlands på ormekur, er en frivillig sak i Norge.

Dødelig utgang
Ormens spredningsmønster er slik at gnagere i skog og mark, som mus, men også mennesker, er mellomverter for ormen ved at de spiser vekster i naturen som er infisert av bendelormegg fra hovedverten, som kan være rev, hunder og katter. I mellomvertenes fordøyelsessystem klekkes eggene og blir til larver som vandrer videre til lever, lunger og hjerne, med dødelig utgang for verten. Når hovedverten, som rev for eksempel, spiser smittede mus, utvikles larvene i tarmene på hovedverten til voksne ormer. De voksne ormene legger sine egg der, og eggene spres ut til planter og vann gjennom avføringen fra hovedverten.

Det tar fra ett til 15 år før smittede mennesker blir syke. I Europa ble det i tidsrommet 1981-2000 ifølge Folkehelseinstituttet diagnostisert 550 tilfeller av denne formen for ekinokokkose. I utsatte land er den blant de hyppigste årsakene til levertransplantasjoner.

I Norge skal Vitenskapskomiteen for mattrygghet i løpet av året komme med en vurdering av faren for at dvergbendelormen Echinococcus multilocularis kommer inn i landet og helserisikoen for mennesker.

I Sverige har helsemyndighetene sagt at det ikke er farlig å spise bær, sopp og grønnsaker som plukkes i skog og mark. Faren for å bli smittet, er ubetydelig. Det gjelder også bær, sopp og grønnsaker som er innført fra utsatte områder i Europa, går det fram av en orientering fra Livsmedelverket i Sverige.

Blåbær fra Polen
Butikkkjedene i Norge, Coop, Ica, Norgesgruppen og Rema innfører årlig store mengder med frosne, viltvoksende blåbær plukket i land som Polen og Ungarn. Kategorisjef Tormod Rasten i Rema sier at de innfører om lag 100 tonn frosne blåbær i året fra Polen. Han viser til at verken myndighetene i Norge eller Sverige har lagt begrensninger på denne importen siden faren for å bli smittet av viltvoksende blåbær vurderes som svært liten. Dessuten blir bærene renset og skyllet, går det fram av produksjonsplanene til leverandøren Polarica.

Frysing av bærene tar ikke livet av egg fra dvergbendelorm, opplyser lederen av Vitenskapskomiteen for matrygghet i Norge, Lucy Robertson. Og det er usikkert om skylling av bær og sopp har noen virkning, går det fram av en orienteringen fra Livsmedelverket i Sverige. Det eneste som sikkert hjelper, er å koke bær og sopp. Det er også anbefalingen fra Folkehelseinstituttet til folk på Svalbard der det finnes dvergbendelorm i markmus, og der man blir rådet til å koke drikkevann fra bekker og vann.

Eksplosiv økning
I Polen, et viktig leverandørland for ville, frosne blåbær til det norske markedet, har det i de siste 15 årene vært en eksplosiv økning i utbredelsen av rev med dvergbendelorm. Før 1994 antok man at ormen ikke fantes i landet, men en landsomfattende undersøkelse fra 1994 til 1998 viste at i gjennomsnitt var 2,6 prosent av revebestanden i landet infisert. I videre undersøkelser fram til 2000, økte dette gjennomsnittet til 2,8 prosent, men i nord og nordøst i Polen var gjennomsnittet på henholdsvis 7,3 og 18,8 prosent.

En ny undersøkelse i perioden 2001-2004 viste at landsgjennomsnittet for infisert rev var kommet opp i nesten 24 prosent. I de meste utsatte områdene i nordøst var nesten 63 prosent av revene infisert. Og fra 1995 til 2006 har revebestanden i Polen økt fra 67.000 til 220.000 individer, viser en rapport fra Institute of Parasitology of the Polish Academy of Sciences.

Seksjonssjef Grethe Bynes i Mattilsynet sier at ifølge EØS-avtalen, kan matvarer flyte fritt mellom EØS-landene og EU. Og ifølge avtalen er det de polske produsentene som har ansvaret for at blåbærene er trygge å spise, og polske myndigheter er ansvarlig for at reglene for trygg mat følges.

-Vi ser ingen grunn til at polske blåbær som omsettes i Norge, er smittet av dvergbendelorm, sier Grethe Bynes.