Nytt

Nettverket LIM (Likestilling, integrering og mangfold) reagerer sterkt på jødehetsen i Oslos skoler, og oppfordrer Islamsk Råd Norge (IRN) og alle andre relevante aktører til å være med å bekjempe den økende antisemittismen i Norge, skriver den liberale organisasjonen i en pressemelding.

Oslo kommune har nettopp undersøkt i hvor høy grad skoleelever har vært utsatt for hets på grunn av sin religiøse tilhørighet. Resultatene viser at jødiske elever er desidert de mest utsatte.

Hets og trakassering på grunn av religion, etnisitet eller hudfarge er totalt uakseptabelt, og uforenelig med verdier vårt samfunn er bygget på.

Det store omfanget av hets mot jødiske elever bør bekymre oss alle. For å forebygge rasisme og antisemittisme bør også organisasjoner i det sivile samfunn bidra. Når vi står overfor så uheldige holdinger mot jøder blant barn i osloskolen, er det rimelig å forvente at en organisasjon som IRN vil gjøre sitt ytterste for å bidra i forebyggingsarbeidet.

Dessverre virker det som IRN ikke har til hensikt verken å erkjenne eller ta problemet med jødehets på alvor. IRNs generalsekretær, Mehtab Afsar, ønsker heller at det skal fokuseres mer på hetsen mot muslimer. Samtidig beskylder han representanter for Det Mosaiske Trossamfund for kun å være opptatt av jøder (Vårt Land 8. juni).

Med slike useriøse og uansvarlige uttalelser bidrar han og IRN til det motsatte av det som forventes av dem i en slik situasjon. Derfor oppfordrer vi styret i IRN til å revurdere organisasjonens tilnærming til dette spørsmålet. For at de ikke skal miste troverdighet i samfunnsdebatten, bør IRN snarest mulig trekke tilbake generalsekretærens uttalelser, og slutte seg til kampen mot jødehets i Oslo.