Nytt

EU-kommisjonen liker ikke Danmarks beslutning om å gjeninnføre grensekontrollen mot Tyskland. Tollerne kan bare kontrollere varer, ikke personer, mener kommisjonen. Slik kontroll kan heller ikke være permanent.

Det er interessant å studere kommisjonens kritikk av Danmark. Man setter ganske enkelt prinsipper over hensynet til befolkningen og dens interesser. Danmark innfører grensekontroll fordi østeuropeere står for en overveiende del av kriminaliteten.

Likevel utber kommisjonen seg en forklaring om hvorfor man vil gjeninnføre grensekontroll. Det kan man ifølge reglene for det indre marked kun gjøre ad hoc, når spesielle hensyn tilsier det, som utbrudd av en epidemi.

Ellers må ikke tollerne kontrollere personer. Det er politioppgave og kan ikke skje på grensen.

En af de ting, Europa-Kommissionen fremhæver, er, at det, Danmark ønsker at indføre, er en toldkontrol. Når Danmark ser et behov for at få udført mere toldkontrol ved grænsen, så er det kontrol af varer, som tolderne skal foretage sig – og intet andet.

Toldere må ikke udføre politiets arbejde ved grænsen, anser Europa-Kommissionen.

Det betyder, at toldere gerne må kontrollere, hvilke varer rejsende har med. Men kommer der en bil fyldt med mistænkelige udlændinge, så må tolderne ikke kontrollere deres identitet. For den slags er nemlig en opgave for politiet.

Europa-Kommissionen hæfter sig ved, at det er toldkontrol og ikke politikontrol, regeringen og Dansk Folkeparti ønsker at indføre.

Men selv om den danske grænsekontrol kun begrænses til en toldkontrol, hvor det er varer, som kontrolleres, så kan det alligevel blive svært for regeringen at tilfredsstille både Europa-Kommissionen og Dansk Folkeparti.

Strid om permanent kontrol
Europa-Kommissionen anser, at kontrollen ikke må være permanent. Men det skal den være, anser Dansk Folkeparti.

Europa-Kommissionen anser, at toldkontrol sagtens kan udføres andre steder end lige netop ved grænsen. Men for Dansk Folkeparti er det en særlig pointe, at kontrollen foregår lige netop ved grænsen.

Og så anser Europa-Kommissionen, at Danmark bliver nødt til at forklare, hvad det er for nye risici, som er dukket op, som betyder, at det pludselig er blevet nødvendigt med grænsekontrol.

Skrappe EU-krav til dansk grænsekontrol