Nytt

Ny forskning viser at minoritetsforeldre ikke deltar på dugnad og er fraværende i tradisjonelle organisasjoner som korps og idrettslag. At minoritetsforeldre ikke deltar, fører til ekstra belastning for de foreldrene som gjør, noe som fører til manglende kontakt som igjen kan føre til rasisme, mener rapportens forfatter Jill Loga, medlem av regjeringens Integreringsutvalg og forsker ved Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.

Rapporten som viser at minoritetsforeldre faller utenfor tradisjonelle organisasjoner som korps og idrettslag, ble lagt frem torsdag:

Førstkommende søndag er det parkdag i bydelen Møhlenpris i Bergen. Daglig leder i Sportsklubben Djerv, Egil Lunde, har fylt fryseren med pølser og er klar for fest.

– Her har vi både kyllingpølser og vanlige wienerpølser, sier Lunde.

Men selv om maten er for alle, vil det trolig ikke komme så mange med minoritetsbakgrunn.

– I fjor var det nesten bare etniske nordmenn som kom. Det er beklagelig, sier Lunde.

I rapporten peker Loga på at deltakelse i organisasjonsliv er unikt i Norden og at dette utgjør svært viktige sosiale møteplasser i samfunnet.

– I tillegg til arbeidslivet og skolen, er dette den viktigste arenaen for å knytte kontakter, sier Loga.

Hun har fulgt nærmiljøet på Møhlenpris i ett år og intervjuet en rekke ildsjeler.

– De forteller at det er svært vanskelig å få med foreldre med minoritetsbakgrunn, sier Loga.

Iranske Hatav Amini forteller imidlertid at hun har opplevd det som vanskelig å få kontakt med nordmenn. I begynnelsen skyldtes det språkproblemer, men også mange nordmenns væremåte gjorde at det var vanskelig, forklarer hun:

– I begynnelsen da vi kom til Norge var det vanskelig å delta på grunn av språket. Jeg synes også det har vært vanskelig å få kontakt med nordmenn. Det har hendt at jeg har hilst på noen den ene dagen, mens den andre dagen hilser de ikke når de ser meg og snur seg og ser bort. Det gjør at jeg trekker meg tilbake og ikke er så sosial som jeg skulle ønske jeg kunne være, sier Amini.

Andre, som Victoria Andrews med barn i hhv idrettslag og buekorps, forteller om vansker med å delta pga arbeidstider.

Men når minoritetsforeldre ikke deltar frykter Jill Loga at det kan føre til rasisme og på sikt parallellsamfunn. Hun mener at myndighetene bør gripe inn:

– Kommunene må forstå at sivilsamfunnet og nærmiljøet er veldig viktig for å produsere tillit. Det er her man får venner og lager sosiale nettverk som bygger tillit og motvirker mistillit mot hele grupper, altså rasisme, sier Loga.

Loga får støtte fra Høyres bystyrerepresentant i Bergen, Abdelmajid Jerad, som også tror at manglende deltakelse vil føre til rasisme. Han mener at de som deltar bør stå frem som eksempler for andre:

– Det vil i alle fall føre til et større gap mellom majoritetsbefolkningen og minoritetsbefolkningen.

Han tror at grunnen til at mange holder seg litt unna er fordi de synes at det norske er litt skummelt og fremmed.

– Da er det viktig at de som har involvert seg står frem som et eksempel for andre. Jeg ser for meg at godt integrerte innvandrerforeldre kan fungere som en slags mentorer for andre, sier Jerad.

NRK: – Minoritetsforeldre er fraværende