Rapporten fra regjeringsoppnevnte Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité om innvandringen til Frankrike er nedslående lesning
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.