Bydel Bjerke i Groruddalen har hatt en stor befolkningsvekst. Siden 1997 har den vært dobbel så stor som i de andre bydelene i Groruddalen.

Det er ferdigstilt en del nye boliger i bydelen, men befolkningsøkningen kan ikke forklares bare ut i fra dette. Befolkningsøkningen er størst i bydel Bjerke, men den er også stor når man ser på utviklingen i Oslo totalt.

Bjerke har gått fra å være en utpreget «eldrebydel» til å bli mer lik de andre bydelene i Groruddalen. Andelen over 67 år har gått ned, mens man har sett en kraftig vekst blant barnefamilier, spesielt de med små barn. Samtidig har andelen med innvandrerbakgrunn (første- og annengenerasjonsinnvandrere) vokst mer enn i noen annen bydel i Oslo. I 1997 hadde 15,2 pst. av beboerne innvandrerbakgrunn, mens andelen ved inngangen til 2010 var 37,1 pst. Til sammenligning har Oslos andel økt fra 16,4 til 27,3 pst.

Lederen av bydelsutvalget i bydel Bjerke er ikke bekymret over den økte andelen av innvandrere. Han har fokus på kvaliteten på bomiljøet.

-Det som bekymrer meg mest, er kvaliteten på bomiljøene, ikke de etniske sammensetningene. Vi har en stadig økende andel utleieboliger i enkelte deler av bydelen. Der jeg bor, på Tonsenhagen, er det nesten bare selveierleiligheter og her har folk bodd i generasjoner. Det skaper stedstilhørighet og eierskapsfølelse, sier Torstein Winger (Ap), leder av bydelsutvalget. Han ser ikke befolkningsveksten som noe problem.

Oslo har et øst/vest-skille. Det samme skillet har man i bydel Bjerke, men det som er problemet, er trafikk og støy i følge Winger.

-Vi har helt klare øst/vest-skiller i bydel Bjerke, men det er milevis fra ghettoisering. Vi har områder som er utsatt for mye trafikkstøy, og det er utfordringer her vi skal ta godt tak i, sier Winger.

Prognosene tilsier at veksten vil fortsette i årene som kommer, og bydel Bjerke har fått 100 000 kroner fra Integrasjons- og mangfoldsdirektoratet for å lage et dokument som heter «Utfordringsnotat om demografi og levekår i bydel Bjerke.» Det ser ut som om Bjerke blir en svært folkerik bydel.

Her vises det til den siste prognosen for befolkningsvekst i Oslos bydeler. Denne antar at veksten i Bjerke vil fortsette. Anslagsvis vil det i 2020 bo nærmere 35 000 personer i bydelen.

I en faktaboks står det noen tall fra befolkningsveksten i Groruddalens bydeler. Tallene er:

Så mye har bydelene i Groruddalen vokst i perioden 1997- 1.januar 2010 (prosent og tall)

Bjerke: 23,9 pst, fra 22 302 til 27 632 beboere.

Grorud: 12,9 pst, fra 23 095 til 26 074 beboere.

Stovner: 11,6 pst, fra 26 654 til 29 746 beboere.

Alna: 9,5 pst, fra 42 560 til 46 603 beboere.

Oslo som helhet: 18,6 pst, fra 494 823 til 586 860 beboere.

Artikkelen sto i Aften – Bydelen-Groruddalen onsdag 25.mai. Den var ikke å finne på nett, men kan dukke opp her: www.aftenposten.no Den er skrevet av Hanne Mellingsæter.

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂