Sakset/Fra hofta

Roger Scruton er i Oslo og deltar på et seminar om økologi. Han snakket i dag om konservatisme og økologi, og er down-to-earth: politikken i dag er styrt ovenfra og ned. Det gjør ofte mer skade enn gavn.

Scruton brukte EUs fiskeripolitikk som eksempel: man påtvang medlemslandene å åpne sine farvann for fiske fra andre medlemsland. Resultatet er at fiskeriene i EU er ruinert. Men Norge beholdt den nasjonale kontrollen, og har derfor et bærekraftig fiske.

Scruton mente det er fordi Norge har valgt å stå utenfor EU at Norge regnes som et foregangsland på miljø. Han tok nok et eksempel fra EU:

Brussel bestemte at alle slakterier i Storbritannia skulle ha en utdannet veterinær tilknyttet virksomheten. Det gjorde at mange slakterier måtte stenge. De hadde simpelthen ikke råd. Resultatet var at dyrene må fraktes titalls mil for å slaktes. Da munn- og klovsyken brøt ut fikk denne sentraliseringen katastrofale følger: sykdommen spredte seg til hele landet i rekordfart.

En politikk som syntes smart på papiret viste seg å ha stupide konsekvenser. Den ødela dessuten lokal kjøttindustri.

Akkurat på dette området har Norge diltet etter EU: mange småslakterier har måttet stenge, kontrollen med hygiene er ekstremt streng, og dyrene fraktes over store avstander. På steder som i Nord-Norge gir dette seg absurde utslag.

Disse erfaringene sier noe som kan anvendes på miljøpolitikken: Hvis folk ikke ser vitsen og fornuften i tiltakene, vil de aldri virke. De må se motivet og bli motivert. Derfor trodde Scruton at avgjørelsene må skje på lokalplan.

Han skal tale i morgen på et møte i regi av Documents Venner, men som er åpent for alle, som vanlig i Oslo Militære Samfund.

Møtet begynner kl. 1900, og inngangspenger er kr. 100,-

Møtet vil bli lagt ut på youtube.

Scrutons nestsiste bok – han har nylig kommet med en bok om økologi – The Uses of Pessimism – vil bli solgt.

Scruton vil snakke om The West and the Rest, dvs. sivilisatoriske konflikter. Det blir mulighet til å stille spørsmål.