Nytt

En ny meningsmåling viser at beundringen for Osama bin Laden har falt kraftig i seks muslimske land. Men den er fortsatt foruroligende høy i folkerike land som Indonesia og Egypt, over 20 %.

Den er høyest blant palestinerne, der 34 prosent mener Osama bin Laden gjorde det rette.

Det er bekymringsfullt at 26 prosent av innbyggerne i verdens mest folkerike muslimske land, Indonesia, støtter bin Laden.

Også i Egypt er det forholdsvis stor støtte – 22 prosent. Er dette holdninger, uforpliktende ytringer, eller sier det noe om potensialet for rekruttering og aktiv støtte?

More than 34 percent of Palestinian Muslims said in 2011 they had confidence in the terrorist leader to do the right thing in world affairs, a nearly 20 percent drop since 2009. In 2003, 72 percent of Palestinians voiced support for bin Laden; Turkey showed the least support that year, with 15 percent.

Indonesian Muslims showed a decline from 41 percent of in favor of bin Laden in 2007, to 26 percent in 2011, while 22 percent of Egyptians and 13 percent of Muslims in Jordan voiced their confidence in the al-Qaida chief.

Bin Laden had almost no support among Turkish (3%) or Lebanese Muslims (1%).

The survey showed how support for the al-Qaida leader had dropped drastically across the board since 2003, with the greatest decline occurring in Jordan, where the support for bin Laden dropped from 56 percent in 2003 to 13 percent in the current poll.

Palestinian Muslims offered more positive opinions of the terror group relatively, (28% favorable), but about more than 68 percent of the Muslim population viewed al-Qaida unfavorably.

Poll: Palestinians retained highest support of Osama bin Laden since 2003