En rekke nordafrikanere som holder til i teltleiren utenfor Manduria, er av lokalbefolkningen i nabobyen Oria blitt observert samtalende med kjente kriminelle og andre personer som det allment antas har mafiaforbindelser. Utveksling av konvolutter og mindre pakker skal også ha foregått. I strid med den sedvanlige frykt- og taushetskulturen har noen av Orias borgere sågar informert politiet om det de har sett.

Mistanker om at den organiserte kriminaliteten profitterer på nordafrikanernes tilstedeværelse på andre måter enn gjennom menneskesmugling, er dermed blitt styrket. Det er i hovedsak to ting folk på stedet nevner: Verving av nordafrikanere som smuglere, kurerer og løpegutter for mafiaen, samt rekruttering av billig og svart arbeidskraft til landbruket, alt etter de moralske tilbøyelighetene hos de menneskelige ressursene.

Innbyggere i Oria har ellers klaget sin nød til politiet om tunisiere som gjør sitt fornødne hvor det måtte passe. Noen nyter sin nyvunne frihet med å drikke all alkoholen de klarer, hvilket har medført en slik utrygghet nattestid at enkelte bareiere har begynt å stenge seg inne med dagens fortjeneste klokken ti om kvelden og vente til situasjonen roer seg, mens de før tømte lokalene klokken ett på natten.

Politiet har etter sigende ikke fulgt opp anmeldelsene fra Oria fordi de har hendene fulle med å opprettholde sikkerheten i Manduria, hvor leiren ikke lenger forsøkes holdt lukket etter myndighetenes beslutning om utdeling av oppholdstillatelser. Denne utdelingen har til og med fått enkelte personer som lot seg smugle til andre land, til å komme tilbake for å skaffe seg de etterlengtede papirene, selv om det å komme seg lovlig inn i f.eks. Frankrike på denne måten, kompliseres av myndighetene dertillands. Det vurderes likevel av noen som mer taktisk å legalisere sin tilstedeværelse i Italia, for deretter å avvente situasjonen.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂