Alt tyder på at Østre Porsgrunn kirke ble påtent. Det er funnet to søppelkasser som ble fjernet fra menighetshuset og trillet inntil kirken. Også politiet tror nå at det dreier seg om en antent brann.

Søppelkassene ble i 14-tida søndag sist observert inntil menighetshuset, hvor de pleier å stå. Tirsdag oppdaget kirkens ansatte at de var borte. Teknikere fant i går restene av de utbrente søppelkassene igjen inne i brannruinene i det søndre hjørnet, nærmest menighetshuset.

– Funnene gjør at vi nå mener det er mest sannsynlig at kirken ble påtent, sier politiadvokat Jon Borgen.

Etter alt å dømme har søppelkassene blitt trillet inntil kirka, og påtent.

To personer ble observert på en moped i området like før brannen brøt ut. Det ble også sett to personer som løp forbi, om det er de samme eller to forskjellige, er ikke klart. Men det er tydelige vitneobservasjoner av mistenkelige personer i området rett før brannen.

– Tent på med søppelkasser