Det er kommet inn søknad om å starte to muslimske privatskoler i Oslo fra 2012. Det er snakk om grunnskoler, hvor undervisning i islam vil ha en sentral plass.

Utenriksminister Jonas Gahr Støre har overfor Vårt Land sagt at slike skoler på ha en variert etnisk sammensetning. Men prøvestenen synes heller å være religion. Dagens skole forutsetter opplysning, ikke forkynning. Kreftene bak de muslimske privatskolene har klare ønsker om en skole bygget på Koranen. De kan neppe ha satt seg inn i kravene til feks. religion, livssyn og etikk-faget (RLE).

Gruppen «Mødre for en muslimsk grunnskole», sier rett ut at de vil bytte ut RLE-faget med islamfag. I tillegg skal barna få opplæring i arabisk som 2. fremmedspråk. Det er søkt om å starte en skole med 200 elver fra 1.-10. trinn.

Muslim Education System vil gjøre det samme – 200 elever fra 1.-10. trinn. Kontaktperson Syed Farasat Bukhari legger ikke skjul på at ønsket er å innlemme islam i grunnskolen.

– De fleste muslimske barn går i dag på koranundervisning. Det kan bli en byrde for dem å måtte løpe på koranskole etter vanlig skole, så det beste hadde vært om disse to tingene kunne kombineres.

– Vi ønsker derfor å legge koranundervisning inn i skoledagen, sier Syed Farasat Bukhari til Aftenposten.

Skolen ønsker å tilby fem timers koran- og arabiskundervisning per uke på alle klassetrinn, samt to timers morsmålsundervisning i uken.

Bukhari sammenligner med Kristelig Gymnasium. Han vil trolig betrakte islamundervisning som «undervisning» og ikke forkynning. Selve begrepet mangler, fordi skillet mangler. Det inviterer til mange misforståelser i kommunikasjonen med myndighetene. Tør myndighetene si fra?

Aftenposten

Flere vil starte muslimske skoler

av Karen Tjærnshaugen