Etter en rekke nedslående artikler om tilstanden ved flere skoler hvor de minoritetsspråklige er i majoritet, så velger Mubin Kapur (H) å skrive et innlegg i www.lokalavisen.no og  www. noblad.no  hvor multikulturen i Osloskolen lovprises

Mangfoldet i Oslo er byens største styrke og en betydelig fordel i en globalisert verden. Når Osloskolen har elever fra 150 nasjoner, får byen muligheter til å møte den økende internasjonaliseringen på en helt annen måte enn andre kommuner.

Vi får høre hvordan norskfødte minoritetsbarn i større grad enn etnisk norske tar høyere utdanning. Ikke minst skal noen av skolene med høyest andel minoritetselever ha best skoleresultater. Det er verdt å minne om at 30.april skrev Dagsavisen at katastrofalt mange minoritetsspråklige skoler sliter alvorlig med leseferdighetene:

Mer enn halvparten av femteklassingene ved sju Osloskoler – alle på østkanten med høy andel minoritetsspråklige – er på nivå 1 i leseferdigheter.

Mubin Kapur prøver å fortelle en annen historie:

Flere undersøkelser viser at minoritetsforeldre prioriterer barnas utdanning svært høyt og at norskfødte minoritetselever tar høyere utdanning i større grad enn majoritetselever. Mange minoritetselever har vist seg å være mer ambisiøse, velger mer krevende utdanninger og investerer mer tid i skolearbeid enn flere av sine jevnalderne. Et annet viktig poeng å trekke fram er at noen av skolene med høyest andel minoritetselever faktisk er blant de beste skolene i Oslo.

En innrømmelse av problemer finnes, for det serveres en lang liste over punkter som skal gjennomføres, men det skal ikke høstes politisk gevinst på problemene skriver Mabin Kapur:

Forskjellig syn på Østkanten. Venstresiden har til vane å plassere barn fra østdelen av byen i en offerrolle, mens FrP karakteriserer dem som mislykkede innvandrerbarn med kriminell framtid i møte. OUH derimot har vært mye mer opptatt av å igangsette konkrete tiltak, enn å spille politisk mynt på de problemene som finnes.

Med fokus på mangfoldet skal valget vinnes:

Oslo østkant har manglet en representant fra Unge Høyre i mange år. Nå er østkantens mann på plass, og valget skal vinnes!

http://www.noblad.no/meninger/debatt-ostkantskolene-1.6159475

Det er på sin plass å minne om disse artiklene fra Dagsavisen:

http://www.dagsavisen.no/innenriks/article514858.ece

http://www.dagsavisen.no/innenriks/article515039.ece

http://www.dagsavisen.no/innenriks/article514931.ece

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂