Etter at Italia besluttet å iverksette utdeling av midlertidige oppholdstillatelser til personene som er rømt fra Nord-Afrika, har de andre Schengen-landene få virkemidler til rådighet for å stanse tilstrømningen fra Italia til sine egne territorier.

Frankrike, som helt siden menneskestrømmen begynte har innført streng bevoktning av grensen mot Italia, forsøker imidlertid etter beste evne å utnytte ethvert legalt instrument for å begrense tilstrømningen så mye som mulig. Landets innenriksminister Claude Guéant har nylig sendt ut et rundskriv til samtlige prefekter, hvor det gis instruksjon om at alle forbehold som kan brukes mot personer med midlertidig oppholdstillatelse fra Italia, kommer til anvendelse.

Den viktigste hindringen er trolig kravet om at den som ankommer kan bevise at vedkommende har tilstrekkelige økonomiske ressurser til ikke å være en belastning for Frankrike. Den som ikke har bolig til disposisjon må kunne sannsynliggjøre å ha minst 62 euro til rådighet pr. dag. For den som har tak over hodet er kravet 31 euro.

For mange av tunisierne vil disse kravene likevel greit kunne oppfylles, gitt at mange har slektninger i Frankrike som trolig kan skaffe dem en jobb i sin egen bransje eller på andre måter gjennom sitt eget nettverk. Hvis man bor i sin fetters leilighet og vasker tallerkener på en restaurant, er de 31 daglige euroene innenfor rekkevidde.

Corriere della Sera: Così Parigi si organizza per bloccare i «flussi» dall’Italia

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂