Jan Roald Dahlstrøm (62) slutter som prest i Den norske kirke i protest mot at biskop Erling Pettersen nekter ham og de andre i det konservative nettverket Carissimi, et alternativt tilsyn.

Striden bunner i ulikt syn på den nøytrale ekteskapsloven. Carissimi-prestene kan ikke godta å dele nattverd med prester som godtar en lov som for dem er et brudd på en av hjørnestenene i den kristne tro: ekteskapet mellom mann og kvinne. De kan heller ikke godta tilsyn fra en prest som godtar den nye loven.

Men biskop i Stavanger, Erling Pettersen, nekter å innfri kravet. Nå velger den første presten i nettverket å slutte. Men Dahlstrøm kommer ikke til å melde seg ut av statskirken.

Striden stikker dypere enn den kjønnsnøytrale ekteskapsloven. Den gjelder dype samvittighetsspørsmål. Hvor skal kirkens lojalitet ligge, mot en stadig mer gudløs stat eller kirkens trosgrunnlag? Man spør seg: hvorfor gjelder toleransen bare mot venstre, og ikke mot høyre?

Carissimi bærer bud om fundamental uenighet og et begynnende opprør, som kan bli mer omfattende enn det kirkeledelsen aner.

Tor Soppeland sitter i Stavanger bispedømmeråd og representerer bispedømmet på Kirkemøtet i Tønsberg denne uken. Han uttrykte fra talerstolen på Kirkemøtets første dag sorg over at samtalene mellom biskopen og Carissimi-prestene ikke hadde ført fram.

– Jeg ser på disse prestene som veldig viktig for kirken. Rausheten må gjelde for konservative også, sa Soppeland som selv ville forlate kirken hvis biskopene ikke ville snu.

Første Carissimi-prest går av