De som gledet seg over at Konferansen av islamske stater, OIC, stemte med flertallet i Menneskerettsrådet som gikk inn for å beskytte individet, ikke religioner, har gledet seg for tidlig.

OIC har ikke gitt opp fremstøtet for en rettslig beskyttelse av islam. Man går ikke inn for et generelt blasfemiforbud, men konsentrerer seg om «islamofobi» og skyter det inn under eksisterende lovgivning mot «hate crimes», forbud mot hatefulle ytringer.

Samtidig er OIC i færd med at forfatte et udkast til en såkaldt islamofobi-resolution, der vil blive præsenteret for FN’s Menneskerettighedsråd i de kommende måneder. Denne resolution vil rette fokus mod det, OIC kalder for en hadefuld smædekampagne mod islam i mange vestlige lande.

Jacob Mchangama, chefjurist i den liberale tænketank Cepos, mener, at OIC kun midlertidigt har droppet kravet om at gøre religionskritik strafbart af taktiske grunde. Målet er stadig at forhindre kritik af islam, men metoden er nu anderledes.

«Jeg tror, man skal opfatte OIC’s opbakning til den nye resolution i marts som en midlertidig strategiændring. I stedet for at gå efter et internationalt blasfemi-forbud går man nu efter at bekæmpe ‘islamofobi’ via en udvidet fortolkning af FN’s konvention om borgerlige og politiske rettigheder, som indeholder et forbud mod opfordringer til religiøst had. Det har den fordel, at hate speech-forbud (forbud mod hadefuld tale, red.) allerede er en del af den internationale menneskeret, mens religionskrænkelse ville være en nyskabelse. Desuden har de fleste vestlige lande hate speech-lovgivning, og derfor bliver det sværere at afvise OIC’s nye krav,» siger Jacob Mchangama.

Ifølge OIC er de vestlige landes støtte til den resolution, der blev vedtaget den 24. marts, og som skal beskytte enhver religions troende mod opfordringer til vold, en skelsættende indrømmelse fra de vestlige landes side. I OIC tolkes de vestlige landes støtte til resolutionen nemlig som en accept af, at der er omfattende problemer med hadfyldte og voldelige kampagner mod muslimer i de vestlige lande.

Muslimske lande vil have erklæring mod islamofobi