Italias statsminister Silvio Berlusconi var i går i Tunisia sammen med sin innenriksminister Roberto Maroni for å få til en overenskomst med det nordafrikanske landet, i den hensikt å stanse menneskestrømmen til Italia og repatriere så mange som mulig av de ankomne. Det er ikke rapportert om noen fremskritt under disse forhandlingene, og Italia ser så langt ikke ut til å ha fått gehør for Tunisias forpliktelser til å overholde tidligere inngåtte avtaler på området.

Kanskje var dette utslagsgivende for at koalisjonspartene i Berlusconis regjering i går kveld ble enige om å dele ut oppholdstillatelser av tidsbegrenset varighet til de ankomne. Et slikt tiltak vil gi dem rett til å bevege seg fritt innenfor Schengen-sonen, og de kan dermed ikke lovlig hindres i å ta seg frem til sine bestemmelsessteder i andre vesteuropeiske land.

For innenriksminister Maroni, som kommer fra det islam- og innvandringsskeptiske partiet Liga Nord, dreier denne saken seg også om politisk troverdighet. Han har vært en av Berlusconis aller mest populære og respekterte statsråder, og vil ikke kunne leve lenge med en strøm av innvandrere til Italia alene. Ved å lesse mesteparten av byrden på de andre landene med denne unilaterale beslutningen, som er en slags minste motstands vei, ender Italia for det meste opp som transittland, og de andre landene blir tvunget til å ta stilling til spørsmålet.

EU-kommissær Cecilia Malmström uttalte i EU-parlamentet i går at en fortsatt tilstrømning av mennesker fra Nord-Afrika, kan få kommisjonen til å anvende rådsdirektiv 2001/55 om kollektiv beskyttelse ved masseflukt. Dette direktivet åpner for å tildele politisk asyl av ett års varighet på medlemsstatenes territorium. For Norges vedkommende finnes en lignende adgang i utlendingslovens § 34 etter modell av direktivet, som det i henhold til loven er opp til regjeringen å vurdere fra sak til sak hvorvidt skal komme til anvendelse hos oss.

Inntil enighet oppnås med Tunisia, og eventuelt andre land, eller de europeiske landene treffer tiltak på andre måter, vil altså strømmen av mennesker fra Nord-Afrika fortsette forholdsvis uhindret.

Corriere della Sera: Immigrazione, Berlusconi a Tunisi