Har borgerkrigen i Elfenbenkysten en religiøs-etnisk dimensjon? NRK har nevnt at det bor muslimer i nord og kristne i sør, men at det religiøse ikke spiller noen rolle.

Men i Jyllands-Posten står det noe annet. Her hevdes det innvandrere fra fattigere land, som Burkina-Faso, har strømmet til Elfenbenkysten fordi landet er rikere, og har høyere levestandard. Disse menneskene er tilfeldigvis muslimer, slik at dagens konflikt har både et element av invasjon og religiøs motsetning.

Det hevdes at presidenten som ifølge offisielle kilder vant valget, Oulassane, kommer fra Burkina Faso, og muligens er født der, hvilket ville gjort ham ikke valgbar. Befolkningen i sør ser Olassane som representant for innflytterne, og dermed ikke legitim. Dette forklarer noe av konflikten.

Dyb konflikt

Men konflikten stikker ifølge eksperter dybere end valget af en præsident.

Tusinder af muslimske indvandrere fra lande som Mali og Burkina Faso er de seneste år flyttet til Elfenbenskysten, fordi levestandarden er højere end i nabolandene.

Befolkningen i den nordlige del af landet, som har samme baggrund som tilflytterne, er derfor blevet styrket, mens befolkningen mod syd er begyndt at reagere mod indvandringen, som ifølge dem truer landet.

For en drøy uke siden viet NRK Dagsnytt plutselig konflikten et lengre innslag, da for å understreke at muslimene led. Inntil da hadde den arabiske revolusjon fullstendig overskygget Elfenbenkysten. Siden har Tomm Kristiansen vært ekspertkommentator, og han har forsikret at konflikten ikke har noe med religion å gjøre.