Nytt

Tre asylsøkere saksøker Norge fordi de er blitt returnert til Hellas, som Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) har fastlått at systematisk krenker asylsøkernes grunnleggende menneskerettigheter. Advokat i menneskerettssaker i Advokatforeningen og advokat for de aktuelle asylsøkerne Arild Humlen arbeider nå for å samle flere saksøkere til det han omtaler som en pilotsak:

– Norge har returnert en lang rekke personer til Hellas selv om de burde ha visst – og vi mener for så vidt at de visste – at forholdene der ikke var tilrådelige for retur. Dette er noe Norge rett og slett må rydde opp i, sier juridisk rådgiver Andreas Furuseth i NOAS til NRK.

Norge har sendt 360 personer tilbake til Hellas for at de skal få sin asylsøknad behandlet i henhold til Dublin-avtalen, og det er tre av disse som går til sak mot Utlendingsnemnda og den norske staten:

– Det ene som må avklares er hvor langt Norges forpliktelse går med tanke på å hente disse uttransporterte personene tilbake. Om det er noen slik forpliktelse i det hele tatt, hvilket jeg klart mener: Det andre er hvilken erstatning Norge må betale på grunn av de krenkelsene som er begått, sier asylsøkernes advokat Arild Humlen.

I en domsavgjørelse i en tilsvarende sak i Belgia uttalte EMD at samtlige asylsøkere som iht Dublin-avtalen var blitt returnert til Hellas burde tilkjennes 200.000 kroner i erstatning av den belgiske regjeringen. Både Arild Humlen, NOAS og Heikki Holmås (SV) mener at dommen er utformet slik at den også gjelder alle andre land som har sendt asylsøkere tilbake til Hellas, og at Norge derfor er forpliktet til å yte de returnerte asylsøkerne erstatning.

Hegnar Online: Saksøker Norge etter retur til Hellas