Sakset/Fra hofta

Dagbladet ved Morten Strand skriver 10. mars på 3. siden:

”Lammet av krig”

Strand spør: Kan verden sitte å se på at Gadaffi knuser opprøret?
Ja, hva annet kan Vesten foreta seg (det er jo bare Vesten det her kan være snakk om) enn nettopp det; sitte og se på?

Strand skriver videre: ”vi har en omverden som sitter vettskremt og paralysert på sidelinjen og ikke vet hva den skal gjøre. Det eneste som er klart er at omverdenen på ingen måte vil slåss”.

Dette skriver altså den avis som har vært i fremste rekke i ca 50 år med å nedbygge Vestens tillit til sine verdier, sine visjoner, sin dømmekraft, sin handlekraft. Stolthet over kristne tradisjoner og kulturarv. En avis som har sett det som sin fremste oppgave å rive ned det borgerlige samfunn og Vestens vilje til å stå opp mot terrorregimer? Som gang etter gang har mistenkeliggjort andres handlinger og motiver, i en eneste, frådende sammenhengende USA-hets og vestlig kulturforakt, en forakt som bunner i et dårlig skjult hat mot den kristne kultur.

Det var først Korea, så Vietnam. Der fremsto USA i media som erobrende imperialistmakt. Sør-Vietnam kjempet for et skjørt demokrati, men da var ikke denne krigen politisk korrekt, motparten var nemlig rød, en kommunistisk vennlig makt som hele den venstreradikale intellektuelle elite i Europa og USA støttet opp om.

USA ble jaget ut. Så kom Kambodsja og folkemordet der, og det gikk relativt fredelig for seg.

Etter det slikket USA og demokratiene i Vesten sine sår, men så kom Irak-krigen. Så godt som hele venstresiden kom omgående på banen og mente at USA, etter hvert Storbritannia også, egentlig var ute etter oljen! Også i denne vendettaen førte Dagbladet meget godt an. De merkeligste konspirasjonsteorier ble lansert. Men NATOS bombing av Serbia var grei, den gikk den rette veien.

Når man selv er tilhenger av en ideologi som er basert på makt og mistenkeliggjøring av den andre klassens motiver, blir det nærmest utenkelig at noen nasjoner kan være villig til å ofre soldater og materiell for å forsvare ideelle motiver, beskyttelse av liv mot masseutryddelse, tro på demokrati, likeverd og likestilling.

Når det nå blir behov for ny vestlig innsats, hvordan kan man tro at noen vestlig nasjon er dum nok til å blande seg inn? Morten Strand; Vi i Vesten vet utmerket godt hva vi skal gjøre, men en mannsalders nedbrytning av vår tillit til vår handlekraft, vår dømmekraft, våre visjoner, konsekvent mistenkeliggjøring av våre motiver, har brutt ned Vestens vilje og lyst til å engasjere seg. Vi har blødd nok, til ingen nytte.

Så da får folkemordet gå sin gang. Om ikke lenge er vel knyttnevene mot Vesten og flaggbrenningen i gang i Kairo igjen. Og angrepene og drapene på de kristne i muslimlandene fortsetter.

Dagbladets artikkel i dag er en surrealistisk opplevelse av virkelighetsforvrengning, Strand bør kjenne til PK-journalistenes svik mot Vesten. Nå får PK-folkene ta på seg feltuniformen og reise til fronten! Ellers vinner Gadaffi. Det blir den ytterste konsekvens av PK-journalistikken. Klarere kan ikke dens fallitt komme til syne. Men igjen blir den vel berget av korsfarerne.