Nytt

Den svenske regjeringen har inngått samarbeid om asyl- og innvandringspolitikk med det svært innvandringsvennlige Miljøpartiet. Samarbeidet – som forventes å resultere i økt arbeids- og familieinnvandring til Sverige – er ment å vare gjennom hele mandatperioden, og beskrives som et tiltak for å stenge Sverigedemokratene ute fra beslutningsnivå på partiets kjerneområde.

Kostnadene for forliket med Miljøpartiet antas å bli 1,7 milliarder kroner:

Bland annat inför man en fjärde migrationsdomstol för att korta handläggningstiderna.

Man ska också inrätta ett oberoende migrationsforskningsinstitut.

Överenskommelsen innebär att fler kan komma till Sverige genom något ökad arbetskraftsinvandring och anhöriginvandring, när identiteten ska kunna säkras genom bland annat DNA.

Men några stora förändringar väntas inte.

-De återspeglas mer av hur världens konflikter ser ut, säger statsminister Fredrik Reinfeldt.

Statsminister Fredrik Reinfeldt kaller forliket heldekkende og historisk, og «et veivalg som stenger døren for fremmedfiendtlige krefter»:

-Den lägger en långsiktig grund för en human, rättssäker och ordnad migrationspolitik, sade han vid en pressträff på torsdagsmorgonen.
Han sade också att överenskommelsen markerar ett vägval för Sverige.

Mot SD
-Vi fortsätter på en väg mot en humanitet och ordning, det här är ett vägval som stänger dörren för främlingsfientliga krafter.

Fredrik Reinfeldt väljer uttrycket «stänga dörren», med tanke på Sverigedemokraterna.

-Vi som tror på att människor ska kunna röra sig över gränser och söka sig ett bättre liv någon annanstans har gjort den här överenskommelsen.

-Vi stänger dörren på det enda område som de egentligen bryr sig om och vill ha inflytande över.

Partene er enige om at det eksisterer et problem med identifikasjonskravene når det gjelder familieinnvandring fra særlig Somalia, og vil forbedre mulighetene til å bruke DNA som identifiseringsmetode.

Sentrumsleder Maud Olofsson understreker viktigheten av kombinere innvandrings- og arbeidsmarkedspolitikk i et Sverige som skal være et «nybyggerland».

-I dag är det att vara anställd som gäller, men oavsett om man är anställd eller startar ett företag ska man ha möjlighet att komma till Sverige och bidra.

-Se de här personerna som en hjälp för att bygga Sverige.

-Sverige ska vara ett nybyggarland, säger Centerledaren Maud Olofsson och hänvisar till att det framöver kommer att vara möjligt att inte bara arbeta och studera i Sverige utan också att komma hit för att starta nya företag.

Det är länder som har en generös arbetskraftsinvandring som också lyckas bäst med integrationen, påpekar hon.

I februar innledet Miljøpartiet også forhandlinger med regjeringen om å innføre mildere krav til familieinnvandring og å forhindre en generell skjerping av regelverket:

I en debattartikel i Dagens Nyheter skrev partiets båda språkrör att de nya kraven, bland annat att släktskap och identitet ska kunna styrkas för anhöriginvandring, splittrar familjer.

Överenskommelsen innebär även, vilket Rapport kunde avslöja redan i går, att papperslösa ska få rätt till sjukvård och att deras barn ska ha rätt att gå i grundskola.

-Kunskaper om att lära sig läsa, skriva och räkna behöver alla, även om föräldrarna bryter mot svenska migrationsregler, säger utbildningsminister Jan Björklund.

SVT: Regeringen och MP överens om migrationspolitiken

Via Snaphanen