Feature

Den amerikanske økonomen og sosiologen Richard Florida er mest av alt kjent for sine bøker om det kan kaller den «kreative klassen» av kultur- og kunnskapsarbeidere. Etter hans oppfatning er det disse som med sine nye ideer bringer verden fremover, en tanke han i kjølvannet av finanskrisen har utdypet i boken The Great Reset: How New Ways of Living and Working Drive Post-Crash Prosperity.

David Camerons regjering fant ut at den likte tankene til professoren ved Toronto-universitetet så godt at den hyret ham inn for å gi råd om hvordan morgendagens samfunn kan legges til rette for ny vekst og fremgang.

I et nylig intervju med Il Sole 24 Ore sier Florida at det i Europa er de konservative som har forstått at samfunnet har behov for reformer, mens verdensdelens venstreside henger igjen i 1900-tallets økonomiske og sosiale modeller og stivbente offentlige etater.

Han lanserer i den forbindelse tesen om at Vestens finansielle krise snarere enn boligboblen skyldtes at den eksplosjonsartede kreativitetsøkningen verden har sett de siste tjue årene, ikke har fått sitt naturlige utløp innenfor de organisasjonsmodellene og institusjonene som er nedarvet fra den industrielle tidsalderen.

Mange unge menneskers produktive energi har ikke fått det nødvendige spillerom innenfor eksisterende bedrifter og etater, hvor man med forstenede suksessparametre ikke har sett potensialet i nye og grensesprengende teknologier, kunnskapsformer og kunster.

Florida mener det finnes en vei ut av dette utføret, og oppsummerer den med tre T-er: talent, teknologi og toleranse. En talentfull person med en god idé skal gis den nødvendige frihet til å gå sine egne veier, og ikke holdes i bur av sentraldirigering og overordnede strategiske prinsipper som smaker av femårsplaner.

Den energiske 53-åringen er optimist, og tror at det er nettopp i den retningen Vesten er på vei. Derfor er han overbevist om at de vestlige landenes dominans på de kulturelle og vitenskapelige, og dermed også økonomiske og militære, områdene vil vedvare i lang tid.