Nytt

Noen av forslagene til Aps intergreringsutvalg viser at Ap mener alvor og legger bort la-la-la-politikken. Jonas Gahr Støre vil ha offentlig kontroll med utenlandske pengegaver til trossamfunn.

Det er en klar markering som vil bli lagt merke til i muslimske miljøer.

– Det er åpenbart at utenlandske miljøer og stater bruker mye penger på å finansiere religiøse trossamfunn i andre land. Vi må vurdere om noen religiøse samfunn har form av å være politiske partier. Dette fantes ikke i Norge for ti år siden. Men nå er det her, og da må regelverket følge etter, sier Støre, som understreker at forslagene gjelder alle trossamfunn, ikke bare muslimer.

Her våger Gahr Støre å si noe som inntil for kort tid siden ville vært uhørt: Enkelte religiøse samfunn har form av politiske partier.

Gahr Støre sier det gjelder alle, men som med søskenbarnekteskap: målgruppen er muslimer.

NRK og journaliststanden forsøker å henge Frp-skiltet rundt halsen på Arbeiderpartiet. Det er den eneste innfallsvinkel de ser. Journalistene forstår ikke at det er i ferd med å ramme dem selv og deres troverdighet.

Ap ser endelig ut til å ha løsrevet seg fra skyldfølelsen som mediene utsetter dem for og våger å gjøre det politikere skal: lede.

Gahr Støre stanset for en tid tilbake en pengegave fra Saudi-Arabia til en stormoské i Tromsø med den begrunnelse at det ikke var noen gjensidighet i religiøse relasjoner: Saudia-Arabia forbyr kirker og kristne skrifter og symboler. Var det en symbolsk markering eller signal om en kursomlegging?

Signalene fra utvalget tyder på det siste.

Det gjelder også et annet forslag: å begrense antall religiøse privatskoler, særlig rettet mot minoritetsungdom.

– Vi er bekymret for at privatskoleloven åpner for stadig flere religiøse skoler. Særlig er vi opptatt av å unngå skoler primært rettet mot minoritetsungdom. Derfor foreslår vi å utrede om det kan stilles krav til integrering for å godkjenne slike skoler, sier Støre.

Det virker som om Gahr Støre og Ap har oppdaget utviklingen i retning parallellsamfunn og ønsker å motvirke den.

Forslagene er viktigst som signaler om at Ap ikke lenger er med på en toleranse som sprenger samfunnets sammenhengskraft.

Arbeiderpartistaten er bygget på plikt like mye som rett. Det har skjedd en forskyvning i retning av rett som har gitt en kraftig ubalanse. Gahr Støre og utvalget signaliserer at det er en usunn utvikling, som må stanses.

Et samfunn kan ikke bestå med bare rettigheter.

Strammer kontrollen med religiøse skoler og trossamfunn