Sakset/Fra hofta

En god nyhet til aksjonærene og engasjerte lesere: Aksjonærregisteret ble igår oversendt myndigheten innen fristen, 2. februar. Dermed er et viktig krav oppfylt.

Oppfyllelse av de formelle kravene er første punkt når man velger AS-formen. Det er gledelig at vi tatt første skritt. Enkelte har uttrykt misnøye med fremdriften, eller etterlyst tilbakemeldinger. Redaksjonen er liten og oppgavene mange.

Nå er arbeidet i ferd med å finne organiserte former. For to uker siden hadde vi det første arbeidsmøtet, med styret og en utvidet krets. Neste møte er i morgen. Vi satser på regularitet annenhver uke. Det gir god sosial profil. Vi er konstant på utkikk etter flinke folk som ønsker å bidra. Etterlysning av advokat ga resultater. Det er fortsatt rom for et flinkt menneske som ser muligheter teknisk, it-messig, organisasjonsmessig, som er praktisk og handlingsorientert.
En nettverksorganisasjon har store muligheter, men den må ikke bli for løs! og må konstant følges opp. Det bidrar vi til gjennom å møtes jevnlig. Vi arbeider også med tanken om et intranett, slik at ideer blir tatt vare på og ikke drukner i en postkasse.

Document.no har kommet et stykke på vei. Det vi trenger nå er profesjonalisering, slik at virksomheten drives som et fellesforetak, og ikke avhenger av to-tre personer.

Viktigst er rekruttering av nye skrivende. Som kjent dukker det stadig opp nye penner, folk som synes det er viktig å «si det som det er». Det blir et forbilde for andre. Minner om hva Thilo Sarrazin sa: Ytringsfriheten står svakere i Tyskland idag enn den gjorde under Weimarrepublikken. Noe av det samme kunne sies om Norge. Den offentlige debatt er ufattelig kjedelig, og preges av stor frykt. Derfor: skriv! Men skriv ordentlig. Vi har sett noen eksempler på det den senere tid: et nytt navn som plutselig har levert interessante betraktninger.

Det er en helt annen klangbunn i offentligheten i dag enn for noen år siden. Et behov for at noen sier det som må sies. Avveiningen, avprøvingen må være der, vi må så å si skape en standard som tilsvarer det etablerte medier skulle hatt, hvis de hadde tatt sin rolle alvorlig.

Les også

-
-
-
-
-
-