Feature

Det amerikanske tidsskriftet The Atlantic har fått oversatt deler av et slags instruksjonshefte for egyptiske demonstranter som ble delt ut i forkant av den annonserte protesten sist fredag. De 9 av 26 sider som er oversatt inneholder en rekke detaljerte taktiske råd for hvordan demonstrantene skal gå frem i praksis, og det gis beskjed om at materialet ikke må spres via sosiale medier, som er under overvåkning. Man oppfordres i stedet om å ta kopier og spre disse, og henvendelsen er spesielt rettet til dem som har et kontor. Det er vanskelig ikke å mistenke Det muslimske brorskapet for i det minste å ha en finger med i spillet, selv om det ikke er spor av deres ideologi i tekstene. De er tilstrekkelig velorganiserte, flere medlemmer er ressursterke personer med kontorer, og deres taktiske støtte til ElBaradei krever at de toner ned sine egne mål.