Nytt

Den israelske regjering var svært ordknapp fredag, og ikke bare fordi det var sabbat. Israel frykter hva som vil avløse Mubarak-regimet. Marerittet er oppsigelse av fredsavtalen og åpning av grensen mot Gaza, slik at våpen kan flyte fritt.

Gitt de korte avstandene vil det representere en stor trussel mot Israels eksistens. Med Hizbollah i nord og et Hamas i sør med støtte fra Brorskapet i Egypt vil Israels sikkerhetssituasjon være dramatisk forverret.

Derfor er det flere israelske politikere som sier at «vi vet hva vi har, men ikke hva vi får».

Israelske medier dekker begivenhetene som utfolder seg, fra Tunisia til Egypt og Libanon. Man følger fascinert med på folks ønske om større demokrati. Samtidig ser man, som i Libanon, at Hizbollah og islamistiske krefter har en gylden mulighet.

Erodert innenfra

Egypt er unikt fordi det inngikk en fredsavtale med Israel i 1979. For det ble landet boikottet av Den arabiske liga. Men Egypt er for viktig til at boikotten kunne vedvare. Over tid har også landenes forhold til Israel blitt mer aksepterende, om ikke i navnet så i gavnet.

Men fortsatt er handelen med Israel beskjeden. Mubarak-regimet har relasjoner på toppnivå, men de to landene har ikke rykket nærmere, tvertimot. I takt med islamiseringen har fiendtligheten mot Israel og israelere økt.

Mubarak-regimet har valgt å spille på antiisraelisme som skiller seg lite fra anitsemittisme, og det samme gjelder fiendtlighet mot kristne. Dette hatet vil før eller senere ramme dem selv.

The regime in Cairo attempts to curtail the establishment of closer links between the countries’ civil societies. The professional associations of doctors, engineers or lawyers, for example, require their members to declare that they will not contribute to normalizing relations with Israel.

Even 30 years after the peace agreement, annual trade between the neighboring countries only amounts to a value of $150 million (€110 million). (For comparison, Israel’s trade with the European Union was worth around €20 billion in 2009.)

A recent incident involving the vice governor of the Sinai Peninsula reveals how many Egyptians think about Israel. After a shark attack off the coast, the official said that it could not be ruled out that the deadly fish had been released by Israeli intelligence to harm Egypt’s tourism industry. After the bloody attack on a church in Alexandria on Jan. 1, a spokesman for Egypt’s Muslim Brotherhood speculated that Israel could be responsible for the attack, with the intention of sowing discord between Christians and Muslims.

Israelere håper på et mer demokratisk Midtøsten, men frykter det verste.

Israel Fears Regime Change in Egypt