Sakset/Fra hofta

Aksjonærregisteret er endelig i ferd med å bli ferdigstilt. Mange fikk aksjebevisene sine før jul, resten er på vei ut. Dette har tatt altfor lang tid fordi vi dessverre ikke hadde laget noe adekvat registreringssystem ved oppstart av aksjesalg. Så galt kan det gå når penneknekter skal forholde seg til mer normale arbeidsoppgaver.

Nå som man har lært på den harde måten har jeg imidlertid en bønn til samtlige aksjeeiere: Å vennligst sende meg en e-post med navn, personnummer og antall aksjer så raskt som mulig. Først og fremst er dette nødvendig da vi mangler ganske mange aksjeeieres personnumre, hvilket myndighetene krever at vi må ha og overlevere de samme myndighetene ifb. med regnskap. Dernest fordi det har vært såpass vanskelig å skaffe seg en fullstendig oversikt at jeg gjerne vil forsikre meg – og ikke minst andre involverte – om at det nyopprettede registeret er 100 prosent korrekt. Begge deler haster litt, da vi skal overlevere registeret 2. februar.

Jeg derfor documents aksjonærer om å hjelpe meg å skaffe til veie påkrevde personnumre og å dobbelsjekke registeret ved å sende en e-post med nevnte opplysninger til nina@document.no så fort som overhodet mulig. Samtidig benytter jeg anledningen til å takke for tålmodigheten og all hjelp.

Oppdatering: Fødsels- og personnumre vil ikke bli liggende på nett. Innkomne e-poster blir slettet fortløpende ettersom jeg fører dem inn i papirregisteret som kun skal oversendes revisor ifb. med regnskap.