I Sverige er det aktuelt å la fremmedspråklige elever få søke på høyskoler på sitt eget språk, ut over engelsk. Hvilke språk er ett av problemene man må løse.

Forslaget er enda et skritt mot oppløsningen av Sverige som et nasjonalt fellesskap.

Det spesielle med Sverige at dette er en utvikling som initieres og drives frem av folk innenfor systemet.

De som lanserer forslagene bruker de flerkulturelle idealene som springbrett: man må nyttiggjøre seg innvandrernes kultur og språk. Det er en ressurs. Men så går man et skritt videre.

Enligt skolverkets Sven Sundin så kommer språk och kulturella kunskaper att värderas på ett helt annat sätt i framtiden.
Därför är det viktigt att ta vara på önskemålen från nyanlända om att få använda sig av sitt modersmål när de söker till högre studier, som vi tidigare berättade om.
– Många av de nya som kommer till Sverige har inte bara språkskunskaper om andra länder, utan även kulturella kunskaper som kan vara viktiga vid affärs överenskommelser för att få stora kontrakt till svenska företag, säger Sven Sundin på skolverket.
Enligt skolverket är önskemålen och behoven om att få använda sig av andra språk än Engelska, när man söker till högre studier inte bara här i Örebro län.
Lärare och rektorer i Botkyrka har drivit frågan i snart tio år, så efterfrågan är inte främmande säger Sven Sundin på skolverket.
– Det här är någonting som diskuteras i hela samhället. Och det har varit aktuellt vid några utredningar nu. Man har i alla fall tänkt i de banorna, även om besluten ännu inte finns på plats att gynna de här grupperna av nyanlända till Sverige, säger Sven Sundin.
I ett steg mot den riktningen berättar utbildningsutskottet a Oskar Öholm, M, ser värdet i att ha annan språk- och kulturell bakgrund än svensk. Foto:Henrik Montgomery/Scanpix. tt man nu har gjort det möjligt för lärare att vid särskilda fall kunna söka dispens för nyanlända elever som saknar behörighet i Engelska.
Och när det gäller att elever ska få använda sig av sitt modersmål så kan det bli möjligt under den här mandatperioden, men man är inte där riktigt än säger Oskar Öholm riksdagsledamot i utbildnings utskottet.
– Lite av problemet har varit att bestämma vilka språk som skulle vara acceptabla. Och där är man inte riktigt i hamn än. Men jag tycker att, som samhällsutvecklingen ser ut, och som hela världen ser ut i globaliseringen, så ska vi vara positiva till fler språk. Så jag är övertygad om att det här är en debatt som måste fortsätta, säger Oskar Öholm.

Oskar Öholm er altså fra det regjerende partiet Moderaterna og sitter i utdanningskomiteen i Riksdagen.

Annan kulturell bakgrund kan bli värdefull