Nytt

I Akers Avis fredag  7.januar har Jørn Kveseth (nestleder Bjerke Frp) et lengre innlegg. Det omhandler i sin helhet om hvordan juletradisjoner er fjernet ved Løren skole – av hensyn til multikulturen. 

Jørn Kveseth skriver utfyllende om situasjonen ved Løren skole, og mange lesere av Akers Avis biter seg nok spesielt merke i dette:

I samtalen kom det også fram fra ledelsen at med en så stor grad av fremmedkulturelle elever blir det en stadig større utfordring å arrangere juleavslutninger, og at dette må gjennomføres i lokaler hvor vi har flere rom tilgjengelig, da vi ikke kan forvente at mennesker fra andre kulturer hverken vil se på eller delta i gang rundt juletreet. Dette må utøves i egne rom for ikke å støte noen fra oss. Men husk at arrangementer i regi av skolen må være inkluderende.

Juleavslutningen i år ble kalt Åpen skole, og alle elevene skulle gjennom ulike former skildre livet i et annet land. Med andre ord var julens innhold helt fraværende. Og med det var juleavslutningen en sagablott.

Ja, slik gå nå dagene i Groruddalen. Stadig oftere skal de fremmede kulturer løftes opp og frem. Norsk kultur tones ned. Samtidig vet man at mennesker som  Susanne Søholt, forsker ved NIBR, har uttalt til Dagsavisen at etniske nordmenn er skyld i segregeringen i Groruddalen. Hvilke nordmenn drømmer om at barna skal gå på en skole med holdningene vi finner ved ledelsen til Løren skole?

Innlegget finnes ikke på nett.