Nytt

Hizb ut-Tahrir i Danmark har innkalt til møte om Afghanistan 21. januar. I innbydelsen hevdes det at væpnet motstand er alle muslimers plikt. Illustrasjonen viser kister drapert i svenske, danske og norske flagg.

Hvis det er alle muslimers plikt å bekjempe NATO, hva forhindrer Hizb ut-Tahrir en dag å si at det er alle muslimers plikt å bekjempe NATO på hjemmebane?

Det hedder, at muslimer i Afghanistan og omegn har pligt til væbnet modstand, og at det islamisk set er uacceptabelt at være passiv.
Mødet indledes af en film: Konsekvenser af besættelsen. Derefter følger tre oplæg med titlerne: Myterne bag besættelsen, De reelle motiver bag besættelsen og Kun islam kan sikre Afghanistans Befrielse, forening og fremgang.

I indbydelsen skriver Hizb ut-Tahrir, at «efter 9 års grusom besættelse er det ikke lykkedes NATO at få kontrol over Afghanistan. Dermed står verdens største militære alliance overfor et ydmygende nederlag. Dette nederlag kan blandt andet tilskrives det mod, standhaftighed og modstand muslimerne i Afghanistan og omegn har udvist. Det har betydet at der i NATO-landene idag tales om en exit-strategi så man ikke
taber ansigt».
Debatmødet skal også «sætte fokus på pligten til væbnet modstand for muslimerne i Afghanistan og omegn. Vi anser denne modstand som fuldt ud legitim. I den sammenhæng vil myndighedernes forsøg på at
kriminalisere eller intimidere enhver krigsmodstander også blive belyst».

Krigsmotstander og krigshisser blir flytende begreper i Hizb ut-Tahrirs retorikk.

Hizb ut-Tahrir opfordrer til væbnet modstand