Sakset/Fra hofta

– Nobelkomiteen misbruker prisen til å erklære støtte til Vesten og USA, klager fredsforsker Johan Galtung – som til tross for at han er innmari lei av janteangrep fra Norge i skikkelse av professor i statsvitenskap Bernt Hagtvet, likevel tar seg bryet med å påpeke at fredsprisvinner Liu Xiaobo er en ekstremist som går langt utover demokratiske prinsipper:

Fredsforskeren informerer også om at han ikke har sett noen bevis på at kinesiske myndigheter benytter tortur, og understreker at hva Kina foretar seg i dag uansett bare er bagateller og blåbær i forhold til hva Israel gjør med palestinere:

Galtung besøkte Kina i september, og av folk i kommunistpartiets sentralkomité skal han ha blitt omtalt som «en av Kinas fem beste venner». På spørsmål hva han sier til at hans venner torturerer uskyldige, stiller han seg tvilende til dokumentasjonen.

– Altså i hvilken grad det foreligger tortur, vet jeg ikke. Selvfølgelig skulle han (Liu) blitt frigjort med en gang. På den annen side må man forstå at det han står for, går langt ut over demokratiske prinsipper. Liu står for en ren amerikanisering av Kina, sier Galtung, som kaller Liu «ekstrem».

– Jeg har ikke sett bevis for tortur. At han har blitt trakassert er det ingen som helst tvil om, sier han og utdyper:

– Det Kina gjør i dag er en bagatell i forhold til hva Israel gjør med palestinere. Dette er bare blåbær i forhold, sier Galtung, som skal ha oppfordret Kina til å løslate Liu.

Dagbladet: – Årets Nobels fredspris har ingenting med fred å gjøre
– Men det norske stortings nobelkomité har pervertert prisen, og gjort den til en karikatur av vestlig selvgodhet, sier fredsforsker Johan Galtung.