Nytt

En femten år gammel muslimsk pike som går på ungdomsskolen i den lille byen Reggello, ikke langt fra Firenze, har fått lov til å ha på seg hørselvern i musikktimen, etter at hennes marokkanske far truet med å ta henne ut av skolen med mindre hun slapp å høre den «urene» musikken, som etter hans oppfatning er «noen vantro greier».

Dette absurde kompromisset, som fratar piken muligheten til å få utbytte av en del av undervisningen som fagplanen forutsetter at hun skal ha, oppstod etter en krangel mellom familien og skoleledelsen i fjor. Faren holdt piken hjemme fra skolen så mange ganger at hun fikk for høyt fravær til å bestå sitt årskurs, og dermed ikke kunne flyttes opp til neste skoletrinn. Rektor anmeldte forholdet til politiet, hvilket resulterte i en rettssak som fortsatt pågår mot faren fordi han ikke har sørget for at piken får sin lovbestemte opplæring.

I påvente av at saken blir avgjort, og for å sørge for at skadevirkningene i mellomtiden blir minst mulig for femtenåringen, har foreldrene og lærerne blitt enige om å gjennomføre denne farsen av en musikkundervisning.

Faren er fornøyd med den midlertidige løsningen, og uttaler følgende i sakens anledning: «Min datter er glad for å følge Koranens bud. Vår religion forplikter oss til ikke å studere musikk, det står skrevet i de hellige bøkene.» Faren er ellers en av representantene for det muslimske samfunnet på stedet, representanter som knapt kunne ha uttrykt at de er islamister på en mer overbevisende måte. Imamen i Firenze – tydeligvis også islamist – er også fornøyd med kompromisset, og sier han er opptatt av at man må finne løsninger som alle kan være tilfreds med, uten å lage oppstyr.

Skolebyråden stiller seg uforstående til farens krav, og det samme gjør sosialbyråden, som kommenterer: «Skolen vår er for alle, men muslimene burde tilpasse seg til kulturen i landet de bor i.»

Corriere Fiorentino: Cuffia islamica nell’ora di musica