Nytt

Fordi trusler og stenkasting mot brannbiler er hverdagskost i det sydlige Sverige, har det nå blitt gitt tillatelse til å ha kamera på en brannbil i Malmø. Tiltaket er myntet på utrykninger til den beryktede bydelen Rosengård og det forventes at tiltaket skal gi tryggere arbeidsmiljø og forebygge forbrytelser.

MALMÖ I sviterna efter att hot och stenkastning blivit vardagsmat för räddningstjänsten i framför allt södra delen av landet och Rosengård i synnerhet har nu länsstyrelsen gett tillstånd till att två kameror placeras på en släckningsbil i distrikt Jägersro med start i morgon.

Det är utryckningar till Rosengård som kameraövervakningen är avsedd för och ska ge personalen en tryggare arbetsmiljö och förebygga brott.

https://politisktinkorrekt.info/2010/12/09/kamera-monteras-pa-brandbil-i-rosengard/