Nytt

Det liberale muslimske nettverket LIM støtter Frps forslag om forbud mot hijab i barneskolen. Forslaget fikk derimot ingen støtte fra de andre partiene på Stortinget. – Hensikten med hijab er å kontrollere jenters atferd, sier LIM-leder Tina Shagufta Kornmo:

Frp mener at barn som blir tvunget til å bruke hijab, blir lært opp i et kjønnsapartheid der kvinner er mindreverdige. Ingen av partiene på Stortinget ville støtte Frps forslag mandag. Det er riktignok fælt at småbarn går rundt med hijab, men forbud er ikke løsningen, var oppfatningen deres.

– Hijaben er ikke et uskyldig skaut, som noen vil ha det til å være. Hensikten med å ikle jenter hijab er å kontrollere atferden deres, og ikke minst begrense deres utfoldelse i samfunnet. Det er en klar barneundertrykkende praksis som må motarbeides, sier LIM-leder Tina Shagufta Kornmo.

Nettverket mener at et forbud i barneskolen også bør omfatte andre symboler av en viss størrelse som markerer religiøs tilhørighet som skiller barna fra hverandre, men har liten tro på norske myndigheters dialoglinje:

Dialoglinjen som landets politikere ser ut til å foretrekke, har ikke mye å vise til, mener Kornmo.

– Hvis dialogen hadde gitt resultater, så hadde jeg forstått at norske politikere ikke ønsker å innføre tiltak som kan virke inngripende. Men nå har det vært dialog i flere år mellom myndighetene og innvandrerorganisasjonene, uten at jeg kan se at færre jenter bruker hijab, sier Kornmo

ABC Nyheter: Muslimer støtter hijabforbud