Tyske og østerrikske aviser er provosert av at et flertall i Sveits nok en gang har gått mot det politisk korrekte og grensesatt overfor innvandrere som ikke lar seg integrere. De håper at Menneskerettsdomstolen i Strasbourg eller EU skal stanse vedtaket om å utvise kriminelle utlendinger.

Partiet De grønne har mandag lansert et initiativ for å få garantert menneskerettighetene, for å beskytte innvandrere. Det går på utvisning, men også rettigheter, som rett til å gifte seg, familiesammenføring osv.

Men hvis menneskerettigheter blir ensbetydende med forsvar av kriminelle og ubegrenset innvandring, vil iniativtakerne diskreditere sin egen sak. Da vil de gjøre det tydelig at menneskerettigheter er blitt politisert og folk vil ikke ha noen skrupler med ytterligere innstramminger.

Establishement har vanskelig for å forstå budskapet fra grasrota. Formyndermentaliteten dukker opp. De vet best. Sveitserne må få en lærepenge.

tyske og østerrikske kommentatorer bruker ord som «irriterende» og «tøff» for å beskrive deportasjon initiativet i Sveits. De satser på at den europeiske domstolen og EU kommer til å reagere.

«Signalet fra Sveits krever et svar,» står det i kommentaren til Süddeutsche Zeitung. Avisen er irritert over at sveitserne later til «å se bort fra  eller tar på lett på avtaler med EU og internasjonale konvensjoner».

How dare they?

Det er en følelse av at Sveitserne ikke må tro de skal slippe unna. De har også bundet seg, slik Tyskland og Østerrike har, og nå skal Sveits tilbake i folden. Kommentatorene glemmer helt at dette dreier seg om politikk, og politikk kan endres. Hvis konvensjoner og traktater er låst i en bestemt fortolkning er det å utfordre folkestyret og den demokratiske prosessen.

Man indikerer at sveitserne bør straffes. Det minner om da EU boikottet Østerrike på grunn av Jörg Haiders valgseier og regjeringsinntreden.

Avisene blåser seg skikkelig opp. Man vil ikke akseptere andre fortolkninger enn den gjeldende. Sveits fremstilles som illojal, uskikkelig. Man minner om at:

Det europeiske fellesskap også er et lovfellesskap.«Man bør ikke akseptere at et land som det er nært knyttet sammen, er så trossig stiller seg utenfor dette fellesskapet.»

Berlinerzeitung satser på den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMK): «La oss håpe at den europeiske domstolen for å hindre den praktiske anvendelsen av de nye reglene.»

«Märkische Oderzeitung»  mener at «Sveits sannsynligvis i fremtiden ofte vil bli en dratt for Den europeiske menneskerettighetsdomstol i Strasbourg «. At Sveits tar så lett på at de faktum at det er vertsland for FN, som representerer menneskerettigheter, er «irriterende».

«Raisin-fra-den-kake-picker mentalitet»

Wien-avisen Die Presse snakker om at man ser en mentalitet som reiser visse spørsmå: På den ene siden vil utenlandske mordere, tyver og forhandlere bli kastet ut av Sveits.

På den annen side, «ble og blir» diktatorer, gangstere og forretningsmenn, «hvis penger ofte er av tvilsom opprinnelse, tatt imot med en» Grüezi ». Denne dobbeltmoralen finner Die Presse støtende.

I den østerrikske avisen «Der Standard» finner man det urovekkende at fremmedfiendtlighet for annen gang på kort tid skrives inn i lovs form og blir gjeldende rett.

Det virker nærliggende å tro at disse avisene frykter sveitsisk smitte.

NZZ Online: «Das Signal der Schweizer ruft nach einer Antwort»

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂