Nytt

Document holder ekstraordinær generalforsamling ikveld kl. 1900, som vanlig i Oslo Militære Samfund. Viktigste punkt blir valg av nytt styre.

Det er behov for profesjonalisering av driften, administrativt og fremdriftsmessig. Redaksjonen har valgt å prioritere innhold, men nå som virksomheten øker må også det organisatoriske på plass.

For første gang er det kommet inn merkbart med penger. De må forvaltes, og det må skje gjennom et styre som kan godkjenne disposisjonene.

Et AS krever at formalia er i orden. Alt dette vil det bli redegjort for på kveldens møte.

Det er også et møte for Documents Venner, for alle som ønsker å delta i diskusjonen om fremtiden.

I året som har gått har Documents Venner blitt en etablert del av Document. Gjennom videoene når foredragene ut til alle som forstår norsk. Videogruppa er derfor en viktig del av Document.

De viktigste punktene på kveldens møte:

1. Redegjørelse for driften så langt, planer for fremtiden.

2. Valg av nytt styre

3. Forslag om at AS’et kjøper Document Forlag slik at alt samles under en paraply.

4. Hvordan skal pengene brukes? Document har flere samarbeidspartnere som har gjort en stor innsats, ikke minst i Danmark. De fortjener honorar. Etter hvert som driften øker er det også mer aktuelt å inngå samarbeidsavtaler med skribenter og andre nettsteder.

5. Selskapsform: vi har mottatt to uttalelser fra to ulike advokater. Foreløpig anbefales at vi beholder AS-formen, men at man kan be skattemyndighetene om forhåndsuttalelse om skattefritak for stiftelse.

Det er ikke inngangspenger på kveldens møte. Anledning til drinks og mingling, innimellom og etterpå.