FN retter skarp kritikk mot Sverige

Nina Hjerpset-Østlie

Sverige blir skarpt kritisert av FN-sambandet og flere andre organisasjoner for ikke å rette seg etter flere FN-konvensjoner om menneskerettigheter. Til våren må den svenske regjeringen forklare seg for FNs Menneskerettighetsråd, der blant annet Saudi-Arabia, Kina, Pakistan og Cuba har sete:

Svenskene må blant annet tåle kritikk for at omfanget av såkalte hatforbrytelser mot mindretallsgrupper [samt seksuell vold og vold mot kvinner. Red. anm] øker. Av 155 angrep mot ofre fra etniske mindretall i 2007, endte bare fem i retten, skrev svenske aviser mandag.

Organisasjonene påpeker også at rasistisk propaganda spres på internett og i svenske skoler. Sverige bør innføre forbud mot rasistiske organisasjoner, blir det krevd i en rapport som mandag skulle overleveres til FN i Genève.

– Det fins en forestilling om at Sverige ligger langt framme innen menneskerettigheter, og det stemmer på visse områder. Men om man skraper i overflaten, ser det annerledes ut, sier det svenske FN-sambandets talsmann Pekka Johansson til avisen Svenska Dagbladet.

I mai neste år vil Sverige for første gang bli innkalt til FNs menneskerettighetsråd i Genève. Rådet kontrollerer hvordan FNs medlemsland lever opp til sine forpliktelser i henhold til konvensjonen om menneskerettigheter, og til våren er det svenskenes tur.

I rapporten fra det svenske FN-sambandet- som utgjør grunnlaget for Menneskerettighetsrådets granskning av hvordan Sverige etterlever menneskerettighetene – heter det blant annet at «Sverige bør strebe etter å gå foran med et godt eksempel og anvende alle tilgjengelige midler for å takle diskriminering innenfor landets grenser».

Svenska Dagbladet: Sverige får kritik för ojämlikhet

Aftenposten: FN med krass kritikk mot Sverige
follow us in feedly
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.