Dag: 26. mars 2009

Reaksjonene på at Anders Fogh Rasmussen trolig blir NATOs nye generalsekretær, har vært usedvanlig sterke, når man tenker på hvor tette båndene en gang var. Fogh Rasmussen symboliserer noe som gjør at Harald Stanghelle i Aftenposten, SVs Bjørn Jacobsen og Aps Signe Øye føler seg provosert. Ingen av dem later til å ha fått med […]

Les Mer...

Det Kongelige Bibliotek i København, nybygget kjent som Den Sorte Diamant. Foto: Snaphanen.

Les Mer...

FNs Menneskerettsråd vedtok torsdag forslaget om å gjøre krenkelse av religon straffbart. Vedtaket er ikke-bindende, men vil bli sett i sammenheng med Durban-II-konferansen, der flere land ønsker et tilsvarende vedtak. FN’s Menneskerettighedsråd vedtog den ikkebindende resolution, som er foreslået af Pakistan på vegne af muslimske stater, med opbakning fra 23 lande, mens 11 stemte imod. […]

Les Mer...

«Oh, don’t hurt me! cried Tom. I only want to look at you; you are so handsome» A charcoal, watercolor, and oil painting by Jessie Willcox Smith. Published in The Water Babies by Charles Kingsley. New York: Dodd, Mead & Co., 1916, p. 140. Library of Congress.

Les Mer...

I går la den britiske regjeringen frem handlingsplanen for anti-terrorisme, Contest 2. Storbritannia vurderer trusselsnivået som høyt, og mener at det er stor sannsynlighet for at et terrorangrep kan skje når som helt og uten forvarsel. Contest 2 etterfølger Contest 1, som besto av 4 strategier: beskytte (protect), følge (pursue), å forberede (prepare) og avverge […]

Les Mer...

Begynner jødehat å bli stuerent i Norge? På et nettsted som promoterer øyene i Oslofjorden, finner man påhengt slagord som hevder at «Adolf Hitlers ideologi er nå blitt jødenes ideologi». Noe skjer i hodene på folk. Osloøyene ligger i indre Oslofjord og består av 11 større øyer og like mange små øyer. Mange av disse […]

Les Mer...

Sudans president Omar Hassan al-Bashir besøker arabiske land for å mobilisere støtte og demonstrere at han ikke bryr seg om etterlysningen for folkemord og krigsforbrytelser som Den internasjonale straffedomstolen offentliggjorde 4. mars. Hvert land som mottar Bashir trosser samtidig domstolen. Foreløpig er det Eritrea, Egypt og Libya. Ingen arabiske land, bortsett fra Jordan, har ratifisert […]

Les Mer...

En koalisjon NGO’er arrangerer en alternativkonferanse om menneskerettigheter samtidig som den offisielle Durban II-konferansen 20-24 april. Den alternative konferansen åpner en dag før, den 19. april. Programmet er lagt ut, med egen hjemmeside og mulighet for å registrere seg. Det er en imponerende liste navn fra hele verden. Den sier noe om hvor stor og […]

Les Mer...