Dag: 29. januar 2008

Gøteborg kommune er dømt til å betale to muslimske kvinner 20.000 kroner hver fordi badevakten i en svømmehall påla dem å gå lettere kledd. Kvinnene gikk i en overdel med lange armer som gikk langt nedover, i tillegg hadde de bukser og hijab. I tingsrätten frikändes Göteborgs kommun medan hovrätten fällde. – Det här är […]

Les Mer...

J Craig Venters forskere har lykkes å skape et syntetisk genom. Det markerer et nytt stort steg i vitenskapen. Ikke kloning, men kunstig liv. Genomet er skapt fra bunnen av med kjemiske stoffer som råmateriale. At man kan gjenskape DNA i form av doble helixer er ikke nytt. Men de kjemiske stoffene er vanskelige å […]

Les Mer...

Regjeringspartiet i Tyrkia, AKP, vil sammen med det nasjonalistiske MHP, legge frem et forslag om å oppheve forbudet mot skaut på universiteter. Det er et symbolsk viktig skritt i Tyrkia som har voktet skillet mellom religion og det sekulære samfunn. The move to ease the ban has been criticised by judges and university officials. MHP […]

Les Mer...

Amir Taheri har en god analyse av situasjonen i Afghanistan i dagens Times. For det første: Afghanistan og Pakistan kan ikke sees adskilt. De er ett «teater», og det som skjer på en side av grensen, påvirker det som skjer på den andre. Det var først i fjor vår at NATO forsto noe av alvoret. […]

Les Mer...

Det er spådd at 21. århundre blir biologiens. En av dem som bidrar til det er J. Craig Venter. Kartlegging av DNA går med ekspressfart. Om fem år regner han med at alle mennesker kan få sitt DNA-kart og dermed kunne legge opp livet etter hva man er disponert for. Sist uke ble det kjent […]

Les Mer...

Pour juger des choses grandes et hautes, il faut une âme de même, autrement nous leur attribuons le vice qui est le nôtre. To make judgements about great and lofty things, a soul of the same stature is needed; otherwise we ascribe to them that vice which is our own. Essais (1580)

Les Mer...