Pakistanere er største gruppe

Hans Rustad

Pakistanere har gått forbi svenskene og er nå største folkegruppe i Norge. På tredjeplass kommer somaliere og dansker.

Det viser en studie utarbeidet av Sissel Henriksen ved Statistiks sentralbyrå. Hun har sett på sysselsetting og utdanning.

Den viser at 60 prosent av pakistanske menn er sysselsatt, som er litt lavere enn sysselsettingsgraden i befolkningen i Norge som helhet – den er på 70 prosent.

De pakistanske kvinnene utmerker seg med svært lav deltakelse i arbeidslivet: Bare 30 prosent er i jobb. Det samme gjelder tyrkiske kvinner og kvinner fra Marokko.

Generelt øker sysselsettingen blant innvandrere med antall år de har bodd i Norge. Men når det gjelder de pakistanske kvinnene mener Henriksen at den lave sysselsettingen kan ha ‘satt seg’.

Mange etterkommere etter pakistanske innvandrere skaffer seg nå høyere utdanning og jobb.

– Et stort spørsmål er om de unge kvinnene vil komme tilbake til arbeidslivet etter å ha fått barn, slik norske kvinner har gjort de siste tiårene, eller om de blir permanent borte fra arbeidslivet, sier Henriksen til forskning.no.

Somalierne har lav sysselsettingsgrad, men er en relativt fersk gruppe.

Fakta om 18 innvandrergrupper i Norge
follow us in feedly
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.