Emne: kriminalitet

Brown ble skutt seks ganger

En privat obduksjon av Michael Brown viser at han ble skutt minst seks ganger, hvorav to ganger i hodet. Kulene gikk inn forfra. Nyheten kommer…

Europa forbereder seg på vold

Det er planlagt protestmarsjer mot Israels krigføring i Gaza i flere europeiske byer, og myndighetene forbereder seg på at vold kan bli brukt. The Telegraph

Hezbollah Profits From Hash

Despite hundreds of millions of dollars spent by the United States in recent years to fight drugs in Lebanon, cannabis has become a cornerstone of…

Med retten til å bli – uansett

Rolf J Widerøe hadde 16. mai en interessant sak i VG om en narkodømt utlending på 35 år som påberopte seg beskyttelsesgrunnlag, men ikke ble…