Emne: integrering

Vår ungdom, vårt ansvar

Dagbladet. De rødgrønne har gjort mye bra for å inkludere muslimsk ungdom. Likevel har problemet med radikalisering vokst.

Sviktet av Norge

For 18 år siden ble hun truet til taushet. Nå hever Deeyah Khan (36) stemmen i kampen mot æresdrap. Dagsavisen.

En digter kom forbi

Det er sjelden og utrolig at en diktsamling kan vekke så stor oppmerksomhet som Yahya Hassans gjør, og det før den er utkommet.

Berikende mangfold

Hero Norge, som driver selvreklame på ledende i mangfold, er også ledende på korte tidsfrister. Stjørdal kommunes ordfører Ivar Vigdenes (Sp) er svært skeptisk til Hero…

Forvirring om integrering

Av en eller annen grunn har Aftenposten hengt noen betraktninger av Iffit Qureshi – herunder en stygg sykeliggjøring av Yahya Hassan – på et ellers…

Skolens vinnerløsning

Skoleresultatene avhenger av elevenes levekår. Når levekårene vurderes er det tre kriterier som legges til grunn: Andel barn med forsørgere som har lav utdanning, andel…

Mer liberale enn Ap

Den blåblå innvandringspolitikken vil føre til at flere får bli i Norge – og at færre må dra. Klassekampen

Groruddalen er framtida

Vi kan i aviser og på nettsteder lese om biler som brenner, nordmenn som flytter ut av området, dalende skoleresultater, mange barnevernssaker og en del…

- Jeg har nøkler

Hvordan det er å være en muslimsk kvinne, samt hvorfor vi vet hva frihet er (og du kanskje ikke gjør det)

Leser man ikke sin egen avis?

Aftenposten virker fast bestemt på å trosse virkeligheten, og kjører ut den ene underlige artikkelen etter den andre som skal motbevise Statistisk sentralbyrå og Finansavisen.…

Skal innvandrerbarn måtte tåle vold?

Å bli integrert handler i stor grad om hvilke verdier og normer man internaliserer. Enkelte innvandrere avslører dessverre manglende integrering i sin iver etter å…

Steg i feil retning

15. juni 2011 fattet Stortinget et vedtak om endringer i statsborgerloven og i Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere, omtalt som introduksjonsloven. Denne…

Sp vil skjerpe krav til statsborgerskap

Senterpartiet vil kreve at personer som skal søke norsk statsborgerskap må ha tatt og bestått to prøver: en språktest og en samfunnsfagstest, skriver Dagsavisen. Aps…

Det går seg ikke til

Da Velferds- og migrasjonsutvalget ledet av professor Grete Brochmann for noe over halvannet år siden la frem sin utredning av de nasjonaløkonomiske konsekvensene av innvandringen,…

Islam årsak til skolebytte

Christin Holm Roostami har skrevet masteroppgaven “Skolebytte – til skole med lavere minoritetsandel.” Her er åtte foreldre dybdeintervjuet om hvorfor de søkte barna vekk fra…

Oslo bedre enn sitt rykte?

Redaktør Kjersti Stavrum har skrevet en kommentar i Aften. Hun er bekymret over omdømmeproblemet Oslo har, og mener at noen må ha baksnakket Oslo. Oslo…

Sutring?

Det er en merkelig tid å leve i. Politikere kjemper om gode argumenter for hvorfor innvandrere skal bli majoritet i Oslo og andre bysentra i…