Ville hevne palestinske barn

Hans Rustad

24 år gamle Muha­med som er omrin­get av politi i en lei­lig­het i Tou­louse, sier han drepte tre sol­da­ter, en lærer og tre barn for å hevne pale­stinske barn og fransk mili­tær­del­ta­kelse i utlandet.

Muha­med har alge­risk bak­grunn. Hans bror er arres­tert, mis­tenkt for å ha hjul­pet ham. Moren ble brakt til områ­det uten­for lei­lig­he­ten for å påvirke søn­nen, men hun nek­ter og sier hun ikke har noen inn­fly­telse på ham.

Poli­tiet slo til kl. 0300 om nat­ten, da de nær­met seg døren ble det åpnet ild innen­fra, og en politi­mann ble såret i kneet, en annen såvidt i skulderen.

Claude Gue­ant, the French interior minis­ter, who is at the scene, said: “He claims to be a muja­hideen and to belong to al Qaeda.

He wan­ted revenge for the Pale­sti­nian child­ren and he also wan­ted to take revenge on the French army because of its for­eign interventions.”

Mr Gue­ant said the suspect’s mot­her would not help police.
“She was asked to make con­tact with her son, to rea­son with him, but she did not want to, say­ing she had little influ­ence on him,” he said.
The area sur­round­ing the house was cor­do­ned off by police offi­cers wea­ring full body armour and hel­mets, thought to be mem­bers of France’s spec­ial weapons squad RAID.

Mr Gue­ant said. “This per­son has made trips to Afgha­ni­stan and Pakis­tan in the past … and says he belongs to Al-Qaeda and says he wan­ted to avenge Pale­sti­nian child­ren and to attack the French army.”

Alle­rede etter de to første angre­pene på sol­da­ter kom 24-åringen i poli­ti­ets søke­lys. Han skal ha avslørt seg selv da han sendte en epost til det første offeret.

Hvis det stem­mer at han hav­net i poli­ti­ets søke­lys alle­rede for over en uke siden, kan det bli ret­tet kri­tikk mot poli­tiet for ikke å ha slått alarm.

One offi­cial told Agence France-Presse the sus­pect had been “in the sights” of France’s intel­li­gence agency after the first two attacks, after which police had brought in more “cru­cial evidence”.

The BBC’s Hugh Scho­field in Paris says investi­ga­tors report the suspect’s first name as Moha­med and that he was iden­ti­fied because of an email mes­sage he sent to his first victim.

The man had also sought out a garage in Tou­louse to have his Yamaha scoo­ter repainted after the first two attacks. A scoo­ter was used in all the attacks.

Dette at han malte om scoo­te­ren etter de to første angre­pene skal også ha vært med å gjøre ham mistenkelig.

BBC opp­ly­ser at bro­ren var med­lem av en sala­fist­gruppe som ble for­budt av innen­riks­de­par­te­men­tet for en måned siden.

Da kan spørs­må­let bli stilt: hvor god kon­troll har myn­dig­he­tene på eks­treme isla­mis­ter som fan­ta­se­rer om å bruke vold?

Raid on Tou­louse shoo­ting suspect

Tou­louse shoo­ting: French police sur­round house of ‘jihadist’
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.