Steven Pinker på Blindern

Hans Rustad

Ste­ven Pin­ker hol­der i dag fore­drag på Blin­dern om den nye boken sin: The Bet­ter Angels of Our Nature: Why Vio­lence Has Declined.

Det skjer i det nyres­tau­rerte Vil­helm Bjerk­nes hus. Les mer her.

PROGRAM:
Kl. 15:00 Ste­ven Pin­ker: The Bet­ter Angels of Our Nature:
Why Vio­lence Has Declined
Fore­drag og panel­de­batt i Sop­hus Lies audi­to­rium
(I sam­ar­beid med Det Norske Videnskaps-Akademi og PRIO)

Pin­kers bok har fått stor opp­merk­som­het. Red reg­ner med å være til stede.
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.