Klokka går

Hans Rustad

San­den er ved å renne ut av time­glas­set for for­hand­lin­ger med Iran. Der­for bør det inte­ra­sjo­nale sam­funn gjøre en kon­sten­trert inn­sats, sier tid­li­gere Mossad-sjef Halevi. Men Halevi synes ikke inn­sat­sen er hel­hjer­tet nok.

Det gjør at Israel står over­for val­get om å stanse Iran mili­tært. Halevy tror Israel vil leve opp til ansva­ret. Det har ikke noe valg.

If upcoming inter­na­tio­nal talks with Iran on thwar­ting its nuclear pro­gram do not quickly pro­duce a break­through, there will be “not­hing else left” but a resort to force, the for­mer head of the Mos­sad, Efraim Halevy, told The Times of Israel in an inter­view on Sunday.

And it’s “tra­gic,” added Halevy, that “I don’t see any great effort being made” by the P5+1 group — the five UN Security Coun­cil per­ma­nent mem­bers and Ger­many – to pre­pare urgently and effec­tively for those talks.

The lights “should be bur­ning through the night” to get a stra­tegy toget­her, he said. “The num­ber one thing the world should be doing (on Iran) is inves­ting enor­mous pre­pa­ra­tion into the P5+1 con­fron­ta­tion, because this is really the ‘Last Train to San Fer­nando’,” said Halevy, who also served as natio­nal security advi­ser and held senior ambas­sado­rial positions. “I don’t detect any signs of this.”

‘Not­hing left’ but force if next talks with Iran fail, warns ex-Mossad chief HalevyThere’s no more time for ‘let’s meet again in two or three mon­ths,’ he tells The Times of Israel
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.