24-åring med tilknytning til Al Qaida bak Toulouse

Hans Rustad

Fransk politi slo i mor­gen­ti­mene til mot en lei­lig­het i Tou­louse hvor man tror den eller de som angrep den jødiske sko­len man­dag skju­ler seg. De ble møtt av våpen­makt. Det snak­kes om Al Qaida.

Innen­for skal en 24-åringen ha for­skan­set seg. Han er alle­rede regist­rert av fransk sik­ker­hets­po­liti som eks­trem og en risiko. Han skal ha vært i tre­nings­leire på gren­sen mel­lom Pakis­tan og Afghanistan.

A source close to the inquiry told AFP a 24-year-old sus­pect had exchanged words with the RAID team and had decla­red him­self to be a mem­ber of Al-Qaeda, the armed Isla­mist group foun­ded by late Saudi extre­mist Osama bin Laden.

He was in the DCRI’s sights (red.: sik­ker­hets­po­li­tiet), as were others, after the first two attacks,” an offi­cial said, refer­ring to France’s dome­stic intel­li­gence ser­vice, adding: “Then the cri­mi­nal investi­ga­tion police brought in cru­cial evidence.”

French Interior Minis­ter Claude Gue­ant had arrived at the ope­ra­tion site, in the Croix-Daurade dist­rict of the sout­hwestern city of Tou­louse, scene of two of the shoo­ting inci­dents over the pre­vious nine days, he said

Alle­rede tirs­dag ble det klart at de tre nazi-sympatisørene som ble kas­tet ut av hæren i 2008, ikke var involvert.

Nå snak­kes det om Al Qaida-tilknytning. Det vil ha stor betyd­ning for den franske valgkampen.

I dag skal de tre sol­da­tene som ble drept, grav­leg­ges i en sere­moni i Mon­tau­ban. Til stede vil være både Nico­las Sar­kozy, Fran­cois Hol­lande og Marine Le Pen.

Den franske regje­ring gjør alt for å vise at de tar det som har skjedd alvor­lig. Idag blir kis­tene med de tre barna og rab­bi­ner Jonat­han Sand­ler fløyet til Israel. De fire hadde dob­belt stats­bor­ger­skap. Uten­riks­mi­nis­ter Alain Juppe føl­ger kistene.

I går ble alarm­be­red­ska­pen i Frank­rike hevet til fio­lett, den høy­este kate­go­rien. Det er første gang Frank­rike har hatt en så høy beredskap.

Den gir poli­tiet en rekke full­mak­ter til å gripe inn i folks hver­dags­liv. Det gir også mili­tære og poli­tiet anled­ning til å sam­ar­beide tett, ved opp­rett­hol­delse av vei­sper­rin­ger og vakthold.
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.