En kyss før døden

Hans Rustad

Shamima Akh­tar skulle på en til­stel­ning på job­ben. Hun sa det bare arbei­det jen­ter der. Da søsk­nene så henne gi et kyss på kin­net til en engelsk mann ble de rasende. Shamima fikk skå­ret av seg håret og holdt fanget.

De tre søsk­nene står nå for retten.

Man und­res når man leser his­to­rien om hvilke fore­stil­lin­ger fami­lien gjør seg om sine omgi­vel­ser. Hvor­dan kan de tro de kan bo i et sam­funn der det å omgås ikke-muslimske menn utset­ter dem for en slags smitte?

Shamima was bund­led into a car by sis­ters Nadiya, 25, Nazira, 29, and brot­her Kayum Mohammed-Abdul, 24, out­side a Basings­toke res­tau­rant when they saw her kis­sing work colle­ague Gary Pain on April 1 last year.
The jury heard how an “extremely aggres­sive and threate­ning” Mohammed-Abdul grab­bed Mr Pain by the neck as Miss Akh­tar was “firmly escorted” to the car and thrown in.
The car was dri­ven back to the family home in Basings­toke, Hants, where it’s alleged she was drag­ged onto the sofa, cal­led a whore and a pro­sti­tute and then had her waist-length hair cut to her neck by her two older sis­ters.
The jury heard how Shamima was pun­ched by her sis­ter Nadiya and over­heard her brot­her on the phone, say­ing “Get the gun, I need the boys tonight.“
He is then alleged to have pre­sented his sis­ter with two kni­ves and a ham­mer and asked her to “pick one to be used” on her and “one to be used on her lover boy”, Win­ches­ter Crown Court heard.

Miss Akh­tar came from a strict Isla­mic family and was con­trolled by her siblings, but she con­side­red her­self Western­ised, the court heard.
She had star­ted to work at Argos and got per­mis­sion from her family to cele­brate her 18th birth­day with work colle­agues, on the night of the alleged assault, tel­ling her family that her work­ma­tes were all female.
As her siblings arrived to pick her up they spot­ted her sha­ring a kiss with colle­ague Mr Pain.
Shamima claims she was impri­so­ned for approxi­mately 12 hours and cal­led the police as soon as her brot­her and eldest sis­ter had left the house.
All three defen­dants deny kid­nap­ping her on April 1 last year as well as actual bodily harm and false impri­son­ment.
Mohammed-Abdul denies assaul­ting Mr Pain and the two sis­ters also ple­a­ded not guilty to assaul­ting Shamima.
The case continues.

bil­det: Fra venstre: Kayum Mohammed-Abdul, Nadiya og Nazira.

Mus­lim girl ‘attacked by siblings for kiss’
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.